Конкурси

Lubelszczyzna w legendachОрганізатори конкурсу: Маріоля Весоловська-Лецька – вчитель польської мови та інформатики у Початковій школі № 3 в Любліні та Барбара Войтась – вчитель польської мови у Початковій школі № 3 в Любліні, методист міста Любліна.

 

Мета конкурсу: розширення знань про історію та культуру Люблінщини, збереження регіональних традицій, популяризація Люблінщини серед учнів, котрі проживають за межами Польщі, вироблення вміння шукати й використовувати інформацію з різних джерел, пробудження відчуття краси польської мови, літератури та культури, формування системи цінностей молодої людини, розвиток літературних здібностей, відкриття і надихання молодих талантів.

 

Умови участі в міжнародному конкурсі, призначеному для учнів, котрі проживають за межами Польщі:
1. Конкурс відбувається у двох категоріях:
a) художня – діти 7–9-річного віку:
• Тема конкурсу – самостійне створення художньої роботи, пов’язаної з пам’ятками, що знаходяться у будь-якому населеному пункті на території Люблінщини.
• Роботи повинні бути виконані у форматі A3 довільною технікою (але без використання пластиліну та сипучих матеріалів).


б) літературна – діти 9–13-річного віку:
• Тема конкурсу – самостійне написання легенди, пов’язаної з пам’яткою, яка знаходиться у будь-якому населеному пункті Люблінщини.
• До надісланих двох екземплярів видрукуваного тексту, набраного на комп’ютері, необхідно долучити також підписаний CD або DVD-диск із роботою, записаною в програмі «Microsoft Office Word» з метою підготовки можливої публікації. На одному диску можна вмістити роботи всіх учнів школи, котрі беруть участь у конкурсі.
• Роботи повинні бути написані шрифтом «Times New Roman», розмір – 12, міжрядковий інтервал – 1,5, нижнє, верхнє та бічні поля – 2,5 см.


2. На кожній надісланій на конкурс роботі повинно бути зазначено ім’я та прізвище учасника, дата його народження, шкільна адреса (телефон, e-mail), а також ім’я та прізвище наукового керівника. У конверт також необхідно вкласти підписану заяву.*


3. Надіслані роботи не мають бути раніше опубліковані чи нагороджені на інших конкурсах.


4. Участь у конкурсі передбачає згоду учасника на обробку його особистих даних.


5. Роботи, які не відповідатимуть вищевказаним вимогам, буде відхилено.


6. Витрати на підготовку та надсилання робіт бере на себе учасник конкурсу.


7. Організатори не повертають надісланих текстів.

 

Терміни:
1. Роботи необхідно надіслати до 25 квітня 2016 р. (враховується дата поштової печатки) на адресу:
            Szkoła Podstawowa nr 3
            ul. Balladyny 22
            20-601 Lublin
            із приміткою: Konkurs Literacki «Lubelszczyzna w legendach».


2. Результати конкурсу оголосять до 15 травня 2016 р.


3. Урочисте вручення нагород лауреатам конкурсу відбудеться під час відзначення дня школи. Про детальний термін організатори поінформують лауреатів письмово або за телефоном. Результати конкурсу опублікують на Інтернет-сторінці школи за адресою: www.sp3.lublin.pl.


4. Організатори конкурсу не покривають дорожніх витрат приїзду на урочисте вручення нагород.

 

Нагороди:
1. Сформоване організаторами журі оцінить надіслані роботи та розподілить нагороди.


2. Лауреати, котрі посіли І, ІІ та ІІІ місця отримають майнові нагороди, а також відзнаки.


3. Організатори передбачають вручення подяк для вчителів, котрі готували лауреатів.


4. Рішення журі остаточне.

 

Критерії оцінювання робіт:
a) літературні роботи:
• відповідність темі конкурсу,
• елементи знань про традиції та культуру Люблінщини,
• жанрові риси легенди,
• оригінальність композиції та оповіді,
• мовне багатство,
• стилістична, граматична, орфографічна і пунктуаційна грамотність,
• естетичний вигляд роботи,


б) художні роботи:
• відповідність тематиці конкурсу,
• елементи знань про традиції і культуру Люблінщини,
• композиція,
• оригінальність,
• естетичний вигляд роботи.

 

Кінцеві положення:
1. Організатори зберігають за собою право публікувати нагороджені роботи.


2. В організаційних справах просимо контактувати із секретаріатом Початкової школи № 3 у Любліні, тел. 81 525 25 26.


*ЗАЯВА
Я заявляю, що передані на конкурс роботи не були раніше нагороджені та опубліковані, а також не порушують майнових та персональних авторських прав третіх осіб.


___________________________
підпис одного з батьків чи офіційного опікуна


___________________________
місце, дата

FB

Бібліотека ВМ

 

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

 

dzien

Інформація

logoGranica

 

Партнери

 

LOGO MonitorInfo mini

 

Реклама

po polsku po polsce

 

 

SC Corporate Services Sp 1