Конкурси

premia Bardacha 1

Інститут Великого князівства Литовського оголошує другий конкурс на Премію імені Юліуша Бардаха.

 

 

 

 

Премію присуджують за найкращі магістерські та кандидатські праці, які присвячені проблематиці спадщини Великого князівства Литовського в політичній, правовій та культурній сферах ХІХ–XX ст. або аналізують проблеми, пов’язані з історією щонайменше двох країн, території яких входили до складу князівства в минулому: Білорусі, Литви, Польщі чи України.

 

Термін подачі праць – до 15 грудня 2015 р.

 

Комісія, призначена Інститутом ВКЛ, до 5 січня 2016 р. оголосить список праць, номінованих на премію. Авторів цих робіт запросять до Варшави, де 22 січня 2016 р. відбудеться вручення нагород.

 

Премія імені Юліуша Бардаха, встановлена Інститутом ВКЛ, призначається за магістерські або кандидатські праці, присвячені ідеям ВКЛ.

 

1. Премія має на меті заохотити до початку досліджень спадщини ВКЛ, його державних, правових та культурних традицій.

 

2. Пріоритет надають працям, присвяченим державним, правовим та культурним традиціям ВКЛ, проявам ідей ВКЛ у ХІХ та ХХ ст., а також темам з історії щонайменше двох сучасних держав (Литви, Білорусі, України чи Польщі), території яких входили до складу ВКЛ.

 

3. Праці, подані на призначення премії, можуть стосуватися різних галузей гуманітарних та суспільних наук: історії, мистецтва, філології, соціології, історії держави та права, географії.

 

4. На призначення премії можуть розраховувати громадяни будь-якої держави, які запропонують магістерську або кандидатську дисертацію (або іншу рівноправну дипломну працю). Термін подання робіт оголошується щороку окремим інформаційним листом.

 

5. На призначення премії не можуть претендувати праці, давність яких складає більше двох років.

 

6. Праці на призначення премії можуть подавати самі кандидати або інституції (кафедра, відділ, науковий центр та ін.) після отримання згоди кандидата.

 

7. Подані на призначення премії роботи можуть бути написані литовською, польською, білоруською, українською, російською або англійською мовами.

 

8. Електронну версію праці, а також рецензію керівника (для магістерських та кандидатських робіт) та рецензента (лише для магістерських праць) треба надсилати за адресою: rustisk@centras.lt.

 

9. Переможців (перше, друге і третє місця) визначає наукова комісія, призначена Інститутом ВКЛ.

 

10. Додаткову інформацію можна отримати на веб-сторінці Інституту ВКЛ (www.iwxl.lt) або за телефоном: +370 686 31146, або приватною адресою: rustisk@centras.lt (Rūstis Kamuntavičius, Рустіс Камунтавічус).

 

Професор Юліуш Бардах (1914–2010 рр.) – видатний історик польського та литовського права, один із найвідоміших дослідників історії ВКЛ, який особливо багато уваги приділяв питанню його устрою та розвиткові політичної думки. Був активним прибічником збереження наукових стосунків на усіх теренах колишньої Речі Посполитої (Польщі, Литви, Білорусі, України). Протягом усього життя залишався вірним литовській проблематиці від початку викладацької та наукової діяльності в Університеті Стефана Баторія у Вільно. У 1938 р. видав працю про поняття усиновлення в литовському праві XV–XVI ст.

 

Головна книга Юліуша Бардаха – 5-томна узагальнювальна праця «Історія держави і права Польщі». Сучасні дослідники історії Литви до сьогодні послуговуються такими роботами Юліуша Бардаха, як «Про Литву давню чи недавню» та «Литовські статути та римське право».

 

Бібліографія публікацій Юліуша Бардаха нараховує понад 600 назв, серед яких кілька монографій, сотні спеціальних наукових студій та розвідок, написаних різними мовами. Юліуш Бардах відіграв суттєву роль у діяльності численних міжнародних наукових інституцій, організацій та товариств. Був закордонним членом таких академій наук світу, як Accademia Nazionale dei Lincei у Римі (1974 р.), Accademia Mediterranea delle Scienze у Катанії (1982 р.) та ін.

 

Позиція та науковий авторитет Юліуша Бардаха в Польщі й поза нею були відзначені різними науковими нагородами, як національного, так і міжнародного рівня. Потрібно згадати про почесне професорство (honoris causa) університету в Лодзі (1995 р.), Варшавського університету (1996 р.) та Віленського університету (1997 р.), відновлення докторату Ягеллонського університету (у рік 50-річчя в 1999 р.), a також премію Фундації імені Альфреда Южиковського у Нью Йорку (1983 р.) за наукові досягнення в галузі історії держави та права Польщі й Центрально-Східної Європи.

 

istorija.vdu.lt