Статті

pragnennia Europy recenzija

Нещодавно в Любліні вийшла у світ надзвичайно важлива для історії української літератури книга про творчість київських неокласиків під назвою «Прагнення Європи».

 

Авторка монографії «Прагнення Європи. Творчість київських неокласиків», що була надрукована у видавництві Університету Марії Кюрі-Склодовської (УМКС), – відома в Польщі дослідниця творчості Юзефа Лободовського та професор УМКС Людмила Сірик.


Появі розвідки передувала багатолітня титанічна пошукова та аналітична праця авторки. Структура та вміст розділів говорять про ґрунтовність і глибину дослідження, оскільки воно охоплює науково-теоретичний, історико-літературний та перекладознавчий аспекти доробку українських неокласиків. Крім того, сама творчість неокласиків – явище інтелектуально глибоке й багатогранне, тому далеко не кожен науковець візьметься за її аналіз.


Практично це перша не лише в Польщі, а й в Україні праця, яка пропонує цілісний погляд на творчість п’ятірного грона українських митців в історико-культурному контексті та крізь призму їхніх європейських інтенцій. Концепція доробку Максима Рильського, Михайла Драй-Хмари, Павла Филиповича, Миколи Зерова та Юрія Клена, представлена авторкою, виявилася неймовірно актуальною, оскільки поняття європейськості української культурної традиції та прагнення Європи української нації сьогодні у світлі подій останніх двох років набули ще й важливого суспільно-політичного значення.


Зрозуміло, що монографія розрахована передусім на науковців, філологів, учителів, студентів. У першому з розділів авторка розглядає феномен українського неокласицизму в контексті явищ історії світової та української культур. У другому розділі розглядаються наукові та критичні праці неокласиків, у яких втілилися насамперед базові естетичні та культурологічні принципи митців літературної групи, їхні мислительські інтенції. Третій розділ цілковито присвячений поетичній творчості київських неокласиків, їхньому художньому світові, зокрема ключовим образам та їхньому аксіологічному сенсу, символіці та міфообразам. Четвертий розділ книги показує багатство й багатогранність міжкультурних зв’язків українських неокласиків, які реалізувалися в перекладацькій творчості та у критичних і перекладознавчих розвідках.


Попри те, що монографія Людмили Сірик «Прагнення Європи. Творчість київських неокласиків» пропонує глибоко філологічне фахове осмислення доробку українських неокласиків, вона може бути цікавою для усіх, хто любить інтелектуально глибоку літературу та шанує українське слово. Праця заслуговує на те, щоб її було перекладено іншими мовами (зокрема й польською для польськомовної читацької аудиторії) та перевидано в Україні.


Світлана КРАВЧЕНКО

FB

Бібліотека ВМ

 

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

 

dzien

Інформація

logoGranica

 

Партнери

 

LOGO MonitorInfo mini

 

Реклама

po polsku po polsce

 

 

SC Corporate Services Sp 1