O nas
  • Register

Podstawowe informacje:
-         dwujęzyczna gazeta: teksty ukazują się po polsku i po ukraińsku;
-         16 stron + miesięczna wkładka 4-stronicowa;
-         nakład – 5 tys. egz.;
-         zasięg – obwody wołyński, rówieński i tarnopolski (Ukraina).

Podstawowe cele:
-     promocja idei integracji europejskiej i euroatlantyckiej;
-     przybliżenie Polski Ukraińcom (informacje o kraju, jego historii, kulturze, tradycjach, uczelniach, programach wymiany);
-     przybliżenie Wołynia Polakom (informacje o regionie, historii, kulturze;
-     sprzyjanie dialogowi obu narodów i łamanie stereotypów.

 Czytelnicy:
-     mieszkańcy regionu, którzy interesują się Polską, historią i współczesnym stanem stosunków polsko-ukraińskich;
-     miejscowa Polonia;
-     Polacy i Ukraińcy pochodzący z Wołynia;
-     studenci polonistyki.

Finansowanie:
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.Publikacje wyrażają jedynie poglądy autorów i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Projekt Fundacji Wolność i Demokracja «Polska Platforma Medialna».

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów. Treść każdego dostarczonego materiału wyraża poglądy i opinie jego autora. Treści zawarte w każdym z materiałów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii redakcji.

Redaktor naczelny – Walenty Wakoluk

Adres redakcji:
ul. Krylowa, 5/7
m. Łuck 43025
Ukraina

Tel.: +380 67 709 2949
E-mail: info@monitor-press.com

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1