Konkursy
  • Register

Ambasada RP w Kijowie zaprasza do udziału w II edycji Konkursu reportażu rodzinnego im. Mirosława Rowickiego.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży (do ukończenia 18 lat).

Patronem jest zmarły w 2020 r. Mirosław Rowicki – założyciel, wydawca i redaktor naczelny «Kuriera Galicyjskiego», organizator wspólnych inicjatyw kulturalnych i naukowych polskich i ukraińskich środowisk intelektualistów, działaczy samorządowych, dziennikarzy, publicystów i naukowców; działacz Solidarności, represjonowany w latach osiemdziesiątych przez władze komunistyczne; za swą działalność odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem «Za Rozbudowę Ukrainy».

Tematem konkursu jest historia dotycząca członków rodziny. Losy ludzi często doświadczonych przez życie. Celem konkursu jest zachowanie zapisów losów osób polskiego pochodzenia żyjących i działających na terenie dzisiejszej Ukrainy. Relacje naocznych świadków zebrane i zapisane przez osoby z najbliższego otoczenia pozwolą na przekazanie ich następnym pokoleniom. Uczestnicy nie są ograniczani w poszukiwaniach. Opisać można zarówno historie, jakie miały miejsce dziesiątki czy setki lat temu, o których wiemy z przekazów rodzinnych, jak i zupełnie współczesne – uzyskane «z pierwszej ręki». Reportaż może mieć formę pisemną, ale może być także zapisem audio lub wideo.

Na konkurs mogą być wysyłane tylko oryginalne prace, dotąd nigdzie niepublikowane.

Termin nadsyłania prac – do 31 grudnia 2021 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w styczniu 2022 r., po czym nastąpi ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

Przewidywana jest prezentacja prac lub ich fragmentów w sieci Internet oraz w czasopismach polonijnych.

Prace wraz z kartami zgłoszeniowymi prosimy nadsyłać na adres: reportaz.rodzinny@msz.gov.pl

Dokładne informacje zostały podane w Regulaminie Konkursu. Można go pobrać tu.

Źródło: gov.pl/web/ukraina
Fot. Kurier Galicyjski