Konkursy
  • Register

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Ukrainy do Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz przez polskich partnerów do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich.

Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, natomiast charakter priorytetowy będą miały następujące obszary:

– komputerowe i nowe technologie produkcyjne (laserowe, precyzyjne, mechatroniczne, robotyczne, plazmowe, optoelektroniczne, czujnikowe itp.);

– zarządzanie energią i efektywność energetyczna;

– ekologia i zarządzanie środowiskiem;

– nauki przyrodnicze, nowe technologie, zdrowie i zapobieganie najczęstszym chorobom, biotechnologia, bioinżynieria i genetyka;

– nowe substancje i materiały;

– nauki społeczne i humanistyczne;

– technologie obronne.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Ukrainy do Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz przez polskich partnerów do NAWA. Nabór trwa do 28 października 2021 roku do godz. 15:00 (czasu lokalnego Warszawa).

Wzory dokumentów można znaleźć tu.

Informacja o naborze wniosków po stronie ukraińskiej jest dostępna tu.

Źródło: nawa.gov.pl