Konkursy
  • Register

W związku z pandemią COVID-19, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wprowadza zmiany w zasadach rekrutacji w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie.

Zmiany dotyczą etapu oceny merytorycznej złożonych wniosków. Zrezygnowano z przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych do Programu (egzaminy NAWA) na rzecz złożenia przez wnioskodawców dodatkowych dokumentów w systemie teleinformatycznym NAWA.

Dodatkowe dokumenty składają wnioskodawcy, którzy przeszli pozytywnie ocenę formalną wniosku. Uzupełnienia należy zamieścić w teczce złożonego wniosku w systemie NAWA.

Uzupełnienia do naboru należy złożyć do 15 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, w tym nowy harmonogram naboru, wymagane dokumenty i szczegóły dotyczące etapu oceny merytorycznej złożonych wniosków, znajdują się w Regulaminie naboru nr 19/2020 z dnia 28.05.2020 (zaktualizowany Regulamin Programu).

Wszelkie pytania związane z programem należy kierować na adres: polonia@nawa.gov.pl. Natomiast wszelkie uzupełnienia do oceny merytorycznej wniosku należy przekazywać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA.

Źródło: nawa.gov.pl

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1