Konkursy
  • Register

Instytut im. Generała Władysława Andersa oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie zapraszają do wzięcia udziału w III edycji «Aktywnych dla Polski» – Programu Stypendialnego im. Prezydenta RP na Uchodźstwie Stanisława Ostrowskiego.

W programie stypendialnym mogą uczestniczyć młodzi Polacy mieszkający na Ukrainie i Białorusi oraz będący członkami lub wolontariuszami organizacji działających na rzecz mniejszości polskiej w tych krajach.

Aby przystąpić do programu i mieć szansę na 10-dniowy pobyt w Lublinie oraz uczestniczenie w zajęciach przewidzianych w projekcie należy wziąć udział w konkursie, w drodze którego zostaną wyłonieni uczestnicy.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy:

– być osobą zamieszkującą na Ukrainie lub Białorusi, w wieku 18–30 lat;

– posiadać ważny paszport;

– aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności polskiej w miejscu zamieszkania.

– wystarczy podstawowa znajomość języka polskiego! – program ma za zadanie poszerzenie zdolności lingwistycznych uczestników.

W tej edycji konkursu nie jest wymagane posiadanie Karty Polaka.

Wymagane dokumenty:

– wypełnione zgłoszenie do konkursu w formie skanu (AKTYWNI DLA POLSKI 2020 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY),

– Curriculum Vitae (według dowolnego wzoru),

– list motywacyjny opisujący dotychczasową działalność oraz powody, dla których kandydat chce wziąć udział w programie.

Zgłoszenia należy przesłać na adres: kontakt@instytutandersa.org.pl w tytule wiadomości wpisując: «Aktywni dla Polski 2020 – zgłoszenie» do 17 czerwca 2020 r.

Uczestników projektu wyłoni komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli Instytutu Andersa oraz Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie.

Punkty w procedurze konkursowej będą przyznawane za:

– kolejność zgłoszeń;

– poprawność merytoryczną CV i listu motywacyjnego;

– dotychczasową aktywność uczestnika w działalności na rzecz społeczności polskiej, obejmującą różne formy zaangażowania: udział w działalności organizacji polskich, chórach polskich, zespołach tanecznych itp.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19 czerwca 2020 r. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

Osobom zakwalifikowanym Instytut Andersa oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie zapewniają: zakwaterowanie i wyżywienie oraz organizację specjalnego cyklu wykładów, warsztatów i wycieczek.

Pobyt uczestników w Lublinie planowanych jest w dniach 17–28 sierpnia 2020 r.

Uwaga: Z racji na obecną sytuację epidemiczną organizatorzy planują realizację programu w sierpniu br. W przypadku dalszego zagrożenia koronawirusem termin programu może ulec zmianie lub w szczególnym przypadku być odwołany, ze względu na bezpieczeństwo uczestników.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail:kontakt@instytutandersa.org.pl

Szczegóły dotyczące programu można znaleźć tu: http://rodm-lublin.pl/iii-edycja-programu-aktywni-dla-polski-oferta-dla-polonii/

Źródło: rodm-lublin.pl

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1