Konkursy
  • Register

Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na krótki film poświęcony współpracy Polaków i Ukraińców, ważnym miejscom dla obu kultur, inspiracjom literackim, wpływom językowym i in.

Temat polsko-ukraińskiego pogranicza, związków literackich i kulturowych był ważny od samego początku istnienia naszej Katedry. Chcemy, aby młodzi ludzie nie tylko znali wspólne polsko-ukraińskie dziedzictwo, ale także mieli wpływ na kształtowanie przyszłych stosunków między Polską a Ukrainą. Nasz konkurs filmowy został pomyślany po to, aby młodzież zabrała głos, pokazała, co jest dla niej ważne i co ją interesuje.

Chcemy, aby ta inicjatywa stała się świadectwem, że można i warto ze sobą rozmawiać, a w historii Polski i Ukrainy poza wydarzeniami trudnymi były i takie, które kształtowały wielką kulturę zaś z polsko-ukraińskiego pogranicza pochodziło wiele osób, które wpisały się nie tylko w historię regionu, ale i całej Europy. Pokażmy, że mądry dialog buduje mosty, które prowadzą znacznie dalej niż do partykularnych interesów jednostek.

Zależy nam na tym, aby uczniowie starszych klas podjęli dyskusję nad historią i teraźniejszością polsko-ukraińskiego pogranicza i stworzyli krótki 5–7-minutowy film poświęcony tym zagadnieniom. Proponujemy trzy kategorie tematyczne:
1. Polsko-ukraińskie związki literackie i językowe.
2. Wybitne postaci promujące wartości europejskie i dialog kulturowy pomiędzy Polakami a Ukraińcami.
3. Zabytki kultury na terenach polsko-ukraińskiego pogranicza.

Szczególnie zachęcamy do sięgnięcia po dziedzictwo kulturowe swojej najbliższej okolicy, historii mówionej, rozmów z ludźmi pogranicza. Oceniać będziemy oryginalność ujęcia tematu, inwencję i pomysłowość prezentacji.

Filmy w języku polskim lub ukraińskim należy wysłać do 30 kwietnia na adres mailowy ku@uw.edu.pl. Szczegółowe informacje i regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego www.ukraina.uw.edu.pl w zakładce Dla szkół/ konkurs.

Dlaczego my? Nasza Katedra została utworzona w 1953 r. i jest najstarszym ukrainistycznym ośrodkiem naukowym w Europie. Chcemy być akademickim centrum w stolicy Polski, gdzie można zrozumieć siebie i innych oraz pielęgnować ukraińską kulturę w różnych jej wymiarach. Chcemy tworzyć ukraiński ośrodek naukowy działający ponad granicami państw. Za swoją misję uważamy budowanie dobrych, opartych na szacunku i zrozumieniu relacji polsko-ukraińskich, a to nie będzie możliwe bez wyraźnego głosu ludzi młodych.

Pomóż nam w tym! Jeżeli jesteś uczniem, odpowiedz na nasze zaproszenie! Weź udział w konkursie! Pokaż, co jest dla Ciebie ważne i jakie tematy Cię interesują! Pokaż, że można i warto rozmawiać, a mądry dialog buduje mosty! We współczesnym świecie, pragmatycznym i technicznym, nie brakuje miejsca dla humanistów, którym nieobojętny jest świat wartości. Dołącz do nas, pokaż nam swój sposób rozumienia przeszłości i teraźniejszości.

Katarzyna JAKUBOWSKA-KRAWCZYK, Switłana ROMANIUK