Konkursy
  • Register

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza osoby uczące historii i języka polskiego w polskich szkołach, polskich klasach, szkołach parafialnych lub innych polskich placówkach edukacyjnych poza granicami Polski do udziału w «Polonijnych spotkaniach z historią najnowszą».

W 2019 r. odbędzie się już trzynasta edycja konferencji dla edukatorów pracujących poza granicami kraju. Odbędzie się ona w dniach 2–12 lipca w okolicach Warszawy. Spotkanie organizowane jest przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w ramach Programu Polonijnego BEN IPN. Celem kursu jest przede wszystkim wspieranie merytoryczne i metodyczne nauczania historii najnowszej poza granicami kraju.

Do udziału w «Polonijnych spotkaniach...» IPN zaprasza wyłącznie nauczycieli praktyków oraz animatorów edukacyjnych – osoby uczące historii i języka polskiego w polskich szkołach, polskich klasach, szkołach parafialnych lub innych polskich placówkach edukacyjnych poza granicami Polski.

Podczas konferencji uczestnicy nie tylko wysłuchają wykładów, ale także wezmą udział w warsztatach. Tematyka wykładów dotyczyć będzie historii Polski lat 1939–1945. Zajęciom teoretycznym będą towarzyszyć warsztaty dotyczące m.in. wykorzystania tekstów źródłowych i gier historycznych oraz dramy podczas nauczania.

Szczegółowy program kursu zamieszczony zostanie na stronie ipn.gov.pl do końca maja.

Kurs jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych o standardzie turystycznym. Liczba miejsc ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Do wypełnienia formularza będzie potrzebna elektroniczna wersja opisu prowadzonej działalności edukacyjnej, potwierdzona przez zwierzchnika. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2019 r.

Informacji na temat «Polonijnych spotkań z historią najnowszą» udzielają:

Olga Tumińska, tel. +48 22 581 88 18; e-mail: olga.tuminska@ipn.gov.pl

dr Mateusz Marek +48 22 581 86 56 mateusz.marek@ipn.gov.pl

Źródło: ipn.gov.pl