Konkursy
  • Register

9–10 marca w Kijowie odbył się ogólnoukraiński etap XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Wzięło w nim udział 26 uczniów ze wszystkich okręgów konsularnych.

Pierwszego dnia uczestnicy rozwiązywali testy z rozumienia ze słuchu, w których znalazł się tekst mówiący o Zygmuncie Krasińskim, z gramatyki i z rozumienia tekstu. Po przerwie uczniowie pisali rozprawki. Do wyboru mieli tematy poświęcone komizmowi w literaturze, roli postaci drugoplanowych w powieściach XIX wieku i odwadze, jako tematowi i problemowi w dyskursie literatury. Uczestnicy mogli też zinterpretować mini-prozę Zbigniewa Herberta «Ściany» lub wiersz Tomasza Różyckiego «Kryzys czytelnictwa polskiego».

Drugiego dnia zawodów członkowie jury z Polski i z Ukrainy rozmawiali z uczniami na temat wybranych przez nich lektur, sprawdzali również ich ogólną orientację w literaturze polskiej i obcej.

Laureaci i wyróżnieni w ogólnoukraińskim etapie XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego pojadą na finał do Warszawy. Uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki od przedstawicieli Ambasady RP w Kijowie.

Łucki Okręg Konsularny reprezentowały Irena Lewkowicz ze Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej w Łucku, Sofia Plaszko i Krystyna Piweń z Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu oraz Krystyna Hajewska z Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu.

final OLIJP 1

final OLIJP 3

final OLIJP 4

final OLIJP 5

final OLIJP 6

final OLIJP 7

Tekst i zdjęcia: Wiesław PISARSKI,
nauczyciel języka polskiego skierowany przez ORPEG do pracy dydaktycznej w Kowlu

CZYTAJ TAKŻE:

UCZNIOWIE ŁUCKIEGO OKRĘGU KONSULARNEGO ZMAGALI SIĘ Z ZAWIŁOŚCIAMI JĘZYKA POLSKIEGO