Konkursy
  • Register

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieżowej zaprasza do składania wniosków organizacje, które chcą realizować w 2019 r. polsko-ukraińskie projekty młodzieżowe.

Celem projektów jest zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Wnioski składać mogą organizacje, których działalność skierowana jest do młodzieży: mogą być to organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (wnioskodawcami nie mogą być jednak podmioty komercyjne). Oprócz młodzieży uczestnikami projektów mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową. Polskie organizacje będą występować o uzyskanie wsparcia finansowego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a ukraińskie – do Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy.

W 2019 r. będzie realizowana już czwarta edycja konkursu. Każdego roku określane są priorytety, które wraz z celami ogólnymi Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, określają specyfikę tematów podejmowanych w projektach. W tym roku priorytetami są:

- odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego;

- nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym;

- wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji technicznej i branżowej;

- wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja przedsiębiorczości i wolontariatu;

- wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i zrozumienia wśród młodych osób;

- wzmacnianie inicjatyw młodzieży z terenów wiejskich i małych miast.

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu, muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 czerwca, a 31 października 2019 r.

Wnioski można składać do 18 marca 2019 r. do godziny 23:59.

Wszystkie informacje oraz szczegółowe zasady na temat konkursu znajdują się tu.

Źródło: www.wymianymlodziezy.frse.org.pl

 

CZYTAJ TAKŻE:

MŁODZIEŻ Z BYTOMIA I RÓWNEGO WSPÓLNE ODKRYWAŁA HISTORIĘ POLSKI I UKRAINY

 

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1