Konkursy
  • Register

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Konsulacie powinny posiadać co najmniej prawo jazdy kategorii B, zgodnie z prawem ukraińskim.

Kandydat powinien być osobą dyspozycyjną, bez nałogów i z nieposzlakowaną opinią, powinien wykazać się znajomością języka polskiego (w mowie i w piśmie).

List motywacyjny wraz z kwestionariuszem (lub CV) oraz ze zdjęciem należy przesłać do dnia 21 września 2018 r. wyłącznie na adres mailowy: luck.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP w Łucku