Konkursy
  • Register

Trwa nabór wniosków o udział w Programie stypendialnym dla Polonii na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019.

Celem programu, realizującego założenia «Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą», jest poprawa znajomości języka polskiego oraz poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych poprzez umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów wyższych trzeciego stopnia na warunkach stypendialnych na uczelniach w Polsce.

O przyznanie stypendium NAWA w ramach Programu mogą ubiegać się osoby, które posiadają Kartę Polaka lub udokumentowane polskie pochodzenie (narodowość polską) oraz nie posiadają polskiego obywatelstwa ani zgody na pobyt stały na terytorium RP, a także są obywatelami jednego z niżej wymienionych państw: Białorusi, Ukrainy, Bułgarii, Czech, Chorwacji, Macedonii, Mołdawii, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Węgier, Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Rosji, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki.

W ramach Programu finansowane będą stypendia wypłacane za pośrednictwem uczelni studentom zakwalifikowanym do udziału w Programie. Stypendia przyznawane są na regulaminowy okres trwania studiów, na 12 miesięcy w danym roku akademickim.

Nabór wniosków odbywa się do dnia 14 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00, wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 20 października 2018 r.

Zapoznać się ze szczegółami oraz regulaminem Programu można tu.

Źródło: nawa.gov.pl