Konkursy
  • Register

Fundacja Impuls Rozwoju organizuje Konkurs Poezji pn. «Zainspirowani Dobrem» w Roku Ireny Sendlerowej. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 lipca.

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach: młodzież, studenci i dorośli, seniorzy (60+)

«Zainspirowani Dobrem» to poetycki konkurs dla każdego, komu bliska jest refleksja nad sensem dobroci, empatii, wrażliwości i problemów społecznych. Fundacja Impuls Rozwoju сhciałaby skłonić uczestników do zastanowienia się nad tym, czy warto kierować się słowami Ireny Sendlerowej: «Każdemu, kto tonie należy podać rękę?»

Pracą konkursową są wiersze (maksymalnie 5 utworów) napisane w języku polskim, które tematyką nawiązują do idei Konkursu. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane. Przesłanie większej liczby wierszy spowoduje dyskwalifikację Uczestnika.

Prace konkursowe muszą stanowić oryginalną twórczość osoby zgłaszającej się do konkursu. Nie mogą być to prace obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.

Zainspirowani Dobrem 2 plakat

W celu zachowania anonimowości autorów podczas oceniania prac, Uczestnikowi w momencie rejestracji przypisany zostaje unikalny kod, którym oznaczone zostaną jego utwory. Fundacja prosi nie podpisywać utworów nazwiskiem ani pseudonimem artystycznym.

Zgłoszenia niekompletne, niewłaściwie przygotowane lub nadesłane po ustalonym terminie nie będą rejestrowane, a utwory nie zostaną przekazane do oceny jury.

Prace konkursowe powinny zostać przesłane do 30 lipca.

Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o wstępnych wynikach obrad Jury w drugiej połowie września. Rozdanie nagród nastąpi 20 października podczas Wieczoru Poezji połączonego z koncertem z okazji II urodzin Fundacji Impuls Rozwoju.

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji PZU.

Więcej informacji (w regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy) można znaleźć na stronie:

www.inkubatorwolontariatu.pl/zainspirowani

lub na fb: www.facebook.com/impulsrozwoju

Źródło: inkubatorwolontariatu.pl