Konkursy
  • Register

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaczął działać specjalny program przyjęć cudzoziemców na I rok studiów prowadzonych w językach polskim i angielskim w roku akademickim 2018/2019, podejmujących i odbywających kształcenie bez odpłatności i świadczeń stypendialnych.

Rekrutacja na te bezpłatne miejsca odbywa się na podstawie postępowania konkursowego przeprowadzanego przez wyznaczoną komisję konkursową. UMCS oferuje 66 takich bezpłatnych miejsc na poszczególnych kierunkach/specjalnościach studiów.

Celem programu jest umożliwienie utalentowanej młodzieży z zagranicy podjęcia studiów na UMCS w Lublinie bez odpłatności w trybie konkursu. W postępowaniu konkursowym udział brać mogą: cudzoziemcy, którym nie przysługuje prawo do bezpłatnego kształcenia na uczelniach polskich, oraz cudzoziemcy posiadający pochodzenie polskie, którym nie przysługuje Karta Polaka.

Korzyści wynikające z udziału w programie:

– brak ponoszenia odpłatności za odbywanie procesu kształcenia;

– udział w spotkaniach integracyjnych z organizacjami studenckimi;

– możliwości rozwoju w organizacjach studenckich obejmujących niemal każdą dziedzinę życia;

– możliwość współorganizacji wydarzeń tematycznych poświęconych krajowi pochodzenia czy obszarowi zainteresowań;

– udział w studenckich Social Mediach;

– poradnictwo i wsparcie psychologiczne, edukacyjne i zawodowe;

– udział w szkoleniach rozwijających kompetencje społeczne i zawodowe organizowanych przez Biuro Rozwoju Kompetencji;

– możliwość realizowania swoich pasji i zainteresowań w organizacjach tematycznych działających w Lublinie;

– korzyści związane z «Programem Absolwent».

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.umcs.pl (także w wersjach językowych: angielskiej, ukraińskiej i rosyjskiej).

UMCS Ulotka 2

Źródło: www.umcs.pl

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1