Konkursy
  • Register

Kolegium Europejskie ogłasza nabór na studia podyplomowe ze stypendium rządu Rzeczypospolitej Polskiej w roku akademickim 2018/2019 dla posiadacza Karty Polaka. Zostanie w tym celu przeznaczone jedno miejsce.

Nauka potrwa 10 miesięcy, od września 2018 r. do czerwca 2019 r. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim i francuskim.

Kandydaci mogą ubiegać się o miejsca na kierunkach:

– European Interdisciplinary Studies – studia w kampusie w Natolinie;
– European Economic Studies, European Law, EU International Relations and Diplomacy oraz European Political and Governance Studies – studia w kampusie w Brugii.

Termin składania aplikacji upływa 17 stycznia 2018 r. Zgłoszenia należy dokonać on-line, na stronie Kolegium Europejskiego www.coleurope.eu

Kandydaci powinni wybrać w formularzu aplikacji on-line komisję selekcyjną «Poland – Ministerstwo Spraw Zagranicznych».

Szczegółowe informacje i odpowiedzi na pytania związane z ofertą Kolegium Europejskiego oraz procesem rekrutacji można uzyskać:
na stronie internetowej Kolegium Europejskiego www.coleurope.eu
na stronie internetowej kampusu w Natolinie www.coleuropenatolin.eu
pod adresem: contactnatolin@coleurope.eu

Kolegium Europejskie zostało założone w 1949 roku w Brugii (Belgia). W roku 1993 do Kolegium dołączyło Centrum Europejskie Natolin. Uczelnia działa na zasadzie «1 Kolegium, 2 kampusy” i posiada kampus w Polsce oraz w Belgii. Kolegium jest najstarszą i jedną z najbardziej prestiżowych instytucji edukacyjnych specjalizujących się w studiach podyplomowych z szeroko pojętej europeistyki.

Źródło: www.msz.gov.pl

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1