Konkursy
  • Register

W ramach programu «Stypendia studenckie» przewidziano 23 miejsca dla studentów polonistyki na Ukrainie. Jest on przeznaczony wyłącznie dla osób polskiego pochodzenia deklarujących posiadanie Karty Polaka – informuje Fundacja Wolność i Demokracja.

Oferta przeznaczona jest dla studentów polonistyki na Ukrainie – od I roku w roku akademickim 2016/2017 oraz w roku 2017/2018 (I semestr). Stypendium wynosi 1000 zł.

Stypendia wypłacone będą na bieżąco po akceptacji Zarządu Fundacji. Są one przeznaczone na indywidualny rozwój wiedzy i umiejętności związanych ze studiami polonistycznymi.

Fundacja ma prawo wyboru kandydatów do projektu według ustalonych wewnętrznie kryteriów. O wzięciu udziału w programie nie decyduje kolejność zgłoszenia.

Kandydaci dołączają do zgłoszenia plan rozwoju, np. zakup literatury (konkretne pozycje), wzięcie udziału w konferencji, szkoleniu, warsztatach, szkole letniej, egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (lub innych) itp.

Termin zgłoszenia do programu: 30 sierpnia 2017 r.

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest wypełnienie formularza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres kowalewskijerzy@wp.pl

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tu.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów w ramach programu «Stypendia studenckie» (projekt «Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja»):
1. Stypendyści wybrani są na podstawie złożonych dokumentów (w tym planu rozwoju) przez Komisję Fundacji Wolność i Demokracja.
2. Stypendia przeznaczone są na indywidualny rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie studiów polonistycznych.
3. Stypendium wynosi 1000 zł.
4. Stypendysta przeznacza stypendium na potrzeby związane ze studiami na ukraińskiej polonistyce – według przygotowanego planu indywidualnego rozwoju przedłożonego w Konkursie.
5. Do końca listopada stypendysta przesyła krótką informację o realizacji planu indywidualnego rozwoju.
6. Stypendysta nie jest zobowiązany do szczegółowego rozliczenia stypendium.
7. Stypendysta deklaruje swą pomoc przy dalszej realizacji projektu, np. przy zbieraniu informacji o formach kształcenia polonistycznego na Ukrainie.

MW

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1