Konkursy
  • Register

Młodzież z Ukrainy w wieku 18-20 lat, może składać wnioski na udział w międzynarodowym projekcie młodzieżowym «Historia zaczyna się w rodzinie...» – informuje portal «Історична правда».

Projekt składa się z trzech tygodniowych spotkań na Ukrainie, w Polsce i Niemczech.

W ramach projektu młodzi ludzie z Polski, Niemiec i Ukrainy będą zajmować się badaniem tematu rodziny i historii. Uwaga uczestników zostanie skupiona na pamięci o II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem zbrodni nazistowskich. Tematy rodziny i historii będą rozważane na dwóch płaszczyznach: rodziny w historii i historii w rodzinie.

Podczas spotkań na Ukrainie, w Polsce i Niemczech uczestnicy zwiedzą byłe obozy koncentracyjne Bergen-Belsen i Auschwitz-Birkenau, a także miejsca pamięci we Lwowie. Na podstawie różnorodnych źródeł będą poznawać losy rodzin, które ucierpiały wskutek ideologii nazistowskiej lub radzieckiej, a także polityki zagłady w Europie.

Na Ukrainie w czasie seminarium na temat historii mówionej, uczestnicy zapoznają się z technologią przeprowadzenia wywiadu, aby w drugiej części seminarium – w Polsce, podzielić się z grupą informacją i doświadczeniem nabytym w trakcie badań wybranych historii rodzinnych. Na trzecim spotkaniu w Niemczech, w formie dialogu zostaną omówione odkrycia dokonane podczas realizacji projektu.

Poprzez zapoznanie się z różnymi historiami rodzinnymi, organizatorzy pokażą, jak kształtuje się pamięć poszczególnych pokoleń w Polsce, Niemczech i na Ukrainie o przeszłości oraz jakie są pod tym względem podobieństwa i różnice w każdym kraju.

Wyniki projektu zostaną przedstawione w ramach wystawy w trybie online na stronie projektu, na której będą eksponowane materiały zebrane przez uczestników.

Udział w projekcie mogą wziąć młodzi ludzie (18–20 lat) będący obywatelami Ukrainy, którzy:
• interesują się historią II wojny światowej oraz tematem pamięci zbiorowej i kulturowej o tych wydarzeniach;

• chcą poznać losy własnej rodziny w czasie II wojny światowej i w latach powojennych i są gotowi do podzielenia się wspomnieniami, które zachowały się w rodzinie, a także doświadczeniem zdobytym w grupie;

• chcą wziąć udział we wspólnym polsko-niemiecko-ukraińskim projekcie, którego rezultaty zostaną udokumentowane i udostępnione dla publiczności.

Daty i miejsca przeprowadzenia seminarium:
• 3–9 lipca 2017 r., Lwów (Ukraina);
• 5–11 listopada 2017 r., Oświęcim (Polska);
• 18–24 marca 2018 r., Oldau (Niemcy).

Języki projektu: angielski, polski, niemiecki i ukraiński.

Warunki udziału:
• obowiązkowy udział we wszystkich trzech częściach projektu;

• dobra znajomość języka angielskiego (część programu będzie prowadzona w językach narodowych lub z tłumaczeniem, część – w języku angielskim);

• paszport zagraniczny;

• indywidualne ubezpieczenie podczas pobytu za granicą.

Aby wziąć udział w projekcie, należy złożyć wniosek online do 15 maja 2017 r. O wynikach uczestnicy zostaną poinformowani do 31 maja 2017 r.

Więcej o projekcie można przeczytać tu.

Źródło: www.istpravda.com.ua

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1