Konkursy
  • Register

W dniu 18 lutego 2017 roku w Konsulacie Generalnym RP w Łucku (ul. Dubniwska 22b) odbędzie się etap okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Wszyscy chętni do wzięcia udziału w etapie okręgowym powinni wypełnić Zgłoszenie uczestnika olimpiady 2017 i przesłać je do KG RP w Łucku wyłącznie drogą elektroniczną (plik Word lub PDF) na adres swietlana.stelmaszczuk@msz.gov.pl (w temacie wiadomości należy wpisać «OLiJP – etap okręgowy») w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2017 r.

Zasady Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (Poza Krajem) można znaleźć na stronie organizatora - http://www.olijp.pl/?q=node/12

Źródło: www.luck.msz.gov.pl