Konkursy
  • Register

konkurs KIEWOrganizatorzy Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej 2016 zapraszają do zgłaszania projektów transgranicznych na konkurs organizowany przy Kongresie.

 

Konkurs adresowany jest do wszystkich podmiotów bez ograniczeń formalno-prawnych, zarówno do instytucji kultury, organizacji pozarządowych jak i nieformalnych grup twórczych, osób prywatnych, samorządów lokalnych, a także podmiotów gospodarczych, zarówno z krajów Unii Europejskiej oraz Partnerstwa Wschodniego.


Głównym celem Konkursu jest rozwijanie współpracy transgranicznej oraz wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie inicjatyw projektowych realizowanych na obszarze Europy Wschodniej o charakterze rozwojowym. W konkursie zostanie przyznana jedna główna nagroda w każdej z siedmiu kategorii (dobre rządzenie, społeczeństwo obywatelskie, kultura, turystyka, edukacja, ochrona środowiska, dziedzictwo) oraz wyróżnienia. Nagrodzone projekty będą prezentowane podczas Kongresu, jak też zostaną opublikowane w folderze promocyjnym. Konkurs nie przewiduje wsparcia finansowego.


Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie http://kongres.lublin.eu/o-konkursie.


Zgłoszenia na Konkurs należy dokonać poprzez formularz umieszczony na stronie http://kongres.lublin.eu/formularz-konkursowy.


Termin wysyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2016 r.

AKTUALIZACJA: Termin wysyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2016 r.

 

MW

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1