Konkursy
  • Register

Polskie Slady

Konsulat Generalny RP w Łucku ogłasza konkurs dla osób uczących się języka polskiego «Polskie ślady». Jest on adresowany do osób z polskim pochodzeniem zamieszkujących Ukrainę. Nie ma limitu wieku uczestników.

 

 

 

Cele konkursu:
- przypomnienie historii Polski związanej z terenami obecnej Ukrainy,
- zapoznanie z zabytkami architektury, miejscami związanymi z przeszłością Polski,
- zmobilizowanie uczestników do starannego i bezbłędnego pisania w języku polskim.


Zadania konkursowe:
Należy opracować album poświęcony miejscom związanym z historią Polski, z polskimi bohaterami, pomnikami, zabytkami architektury w danym mieście na Ukrainie.


W albumie należy umieścić wykonane przez siebie fotografie opisywanych miejsc. Fotografie nie mogą pochodzić z Internetu. Liczba fotografii – do 10.


Miejsca powinny być jak najdokładniej opisane. Liczba miejsc od 1 do 4. Wiedzę do opisów należy czerpać z książek, od rodziny oraz osób związanych z tymi miejscami, osób, które znają dobrze historię tych miejsc. Nie można przepisywać dłuższych fragmentów dosłownie ze źródeł internetowych i książek. Wykorzystywane informacje powinny być po swojemu przetworzone, skrócone, dostosowane do zdjęcia. Najcenniejsze będą informacje zaczerpnięte od osób, które mają wiedzę na temat miejsc, ponieważ ich życie było z nimi związane. W związku z tym mogą być zdania: «Moja babcia powiedziała, że…», «Mój dziadek widział, jak…», «Z opowiadania mamy wynika, że …».


Opisy mają dotyczyć historii bohaterów, miejsc, ich wyglądu dawniej i dziś.


Kartki albumu  powinny mieć format A4.


Pierwsza kartka to strona tytułowa, na której ma być tytuł konkursu, imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa miasta lub miejscowości, której dotyczą opisy i fotografie.


Sfotografowane zabytki architektury, opisane miejsca związane z przeszłością Polski mają pochodzić z jednej miejscowości, najlepiej miejsca zamieszkania uczestnika konkursu.


Liczba kartek albumu powinna się mieścić między 10 a 20 w zależności od wieku i możliwości uczestnika.


Miejsca należy opisać własnoręcznie.


Ważne jest staranne i pomysłowe wykonanie albumu.

 

Kryteria oceny albumów:
- Dobór miejsc, bohaterów, zabytków związanych z historią Polski.
- Liczba miejsc. Jeśli mniej miejsc, to dokładniej opisane.
- Liczba, autentyczność, jakość, pomysłowość, trafność fotografii.
- Wartość, szczegółowość opisów.
- Strona graficzna, staranność pisma.
- Teksty opisów bez błędów językowych, ortograficznych, graficznych.
- Pomysłowość wykonania albumu.


Albumy będą oceniane w trzech grupach wiekowych:
- do 13 roku życia,
- od 14 do 18 roku życia,
- od 19 do 99 roku życia.


Termin nadsyłania/przekazywania albumów do KG RP w Łucku: 15 kwietnia 2016.

Nagroda główna – aparat fotograficzny.

 

Adres, na który należy dostarczać albumy:
Konsulat Generalny RP w Łucku, ul. Dubniwska 22b Łuck, z dopiskiem: Konkurs Polskie Ślady

Osobą kontaktową w sprawach związanych z konkursem jest Switłana Stelmaszczuk – Swietlana.Stelmaszczuk@msz.gov.pl

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1