Konkursy
  • Register

konkurs esej Przemysl plakat1Instytut Nauk Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu ogłasza IX edycję Międzynarodowego Konkursu na esej w zakresie nauk społecznych – politologii, socjologii i stosunków międzynarodowych (2015/2016).

 

 

 

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem Konkursu jest Instytut Nauk Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.


2. Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy o problemach społecznych właściwych dla nauki o polityce, stosunkach międzynarodowych, socjologii wśród młodzieży ponadgimnazjalnej, poszerzanie jej horyzontów światopoglądowych w zakresie wybranych problemów i zjawisk stanowiących przedmiot zainteresowania nauk społecznych itp.


3. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych w Polsce i na Ukrainie.


4. Organizatorzy Konkursu ustalają trzy tematy do wyboru.


5. Pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego uczniowie przygotowują esej na jeden z wybranych tematów. Nauczyciel może udzielić uczniowi pomocy w doborze literatury, przygotowaniu przypisów oraz służyć wskazówkami merytorycznymi.


6. W eseju należy stosować przypisy, a na końcu pracy zamieścić alfabetyczny wykaz wykorzystanej literatury.


7. Esej powinien być napisany standardową czcionką (najlepiej Times New Roman), rozmiar 12, odstęp między wierszami 1,5. Objętość eseju powinna liczyć od 8000 do 12000 znaków (bez spacji).


8. Regulamin Konkursu przewiduje możliwość przygotowania eseju w językach polskim i angielskim (do wyboru).


9. Do eseju należy dołączyć wypełniony formularz, który dostępny jest u nauczyciela prowadzącego lub w sekretariacie Dyrekcji Szkoły. Formularz zgłoszeniowy znajduje się także na stronie internetowej Instytutu Nauk Społecznych PWSW (www.ism.pwsw.pl).


10. Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy wysłać w kopercie A–4 lub innej na adres Instytutu Nauk Społecznych PWSW z dopiskiem «konkurs na esej» do dnia 31 marca 2016 r. Równocześnie należy przesłać wersję elektroniczną eseju w pliku MS «Word» wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres: stosunki@pwsw.eu


11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 kwietnia 2016 r.


12. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 21 kwietnia 2016 r. O ewentualnej zmianie miejsca i terminu wręczenia nagród wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani drogą internetową.


13. W skład Komisji Konkursowej IX edycji wchodzą: dr Marek Ruba (dyrektor INS PWSW) – przewodniczący; prof. dr hab. Jan Draus, prof. dr hab. Stanisław Gałkowski, dr hab. prof. PWSW Jarosław Moklak, dr Marek Delong, dr Agnieszka Pieniążek, dr Jerzy Michno – członkowie.


14. Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych prac, uwzględniając następujące kryteria: merytoryczność, poprawność językową, styl pisania, komunikatywność przekazu oraz zachowanie formalno-technicznej strony eseju. Decyzja komisji jest ostateczna.


15. Laureatami konkursu będą uczniowie, którzy zajmą I, II oraz III miejsce.


16. Zwycięzca Konkursu oraz zdobywcy II i III miejsca otrzymują nagrodę główną – nowoczesne TABLETY.


17. Wszyscy laureaci otrzymują pamięć przenośną pendrive, pamiątkowy dyplom oraz nagrodę książkową.


18. Nauczyciele przygotowujący laureatów oraz autorów prac wyróżnionych uzyskają pamiątkowe dyplomy.


19. Informacje o laureatach i osobach wyróżnionych zostaną umieszczone na stronie internetowej naszej uczelni (www.ism.pwsw.pl) oraz przesłane pocztą tradycyjną zarówno do samych laureatów i osób wyróżnionych, jak również do szkół, do których uczęszczają.

 

konkurs esej Przemysl plakat

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1