Konkursy
  • Register

recytatorski 2016

Wydział Kultury Rady Miasta Łuck, Centrum Kultury w Lublinie, Towarzystwo Kultury Polskiej na Wołyniu im. Tadeusza Kościuszki ogłaszają IX Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej dla mieszkańców Ukrainy. Konkurs odbędzie się pod patronatem Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku Beaty Brzywczy, Mera Miasta Łuck Mykoły Romaniuka, Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka. Patronat medialny  gazeta «Monitor Wołyński».

 

Założenia ogólne
1. IX Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej dla mieszkańców Ukrainy odbędzie się 12 marca 2016 r. Konkurs jest imprezą otwartą, przeznaczona dla osób mieszkających na stałe lub czasowo na Ukrainie.


2. Celem konkursu jest propagowanie literatury polskiej na Ukrainie oraz integracja Polaków i Ukraińców, doskonalenie warsztatu artystycznego, konfrontacja dokonań twórczych.


3. Laureaci Konkursu wytypowani podczas eliminacji w Łucku wezmą udział w IX Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa, które odbędą się 1-3 kwietnia 2016 r. w Lublinie.


4. Laureaci VIII Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa kwalifikowani są bezpośrednio do udziału w IX Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa, bez udziału w eliminacjach konkursowych.


5. Laureatom delegowanym z Ukrainy do udziału w IX Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa, organizatorzy zapewniają transport do Lublina i z powrotem oraz noclegi i wyżywienie w czasie pobytu w Polsce.


6. Laureaci delegowani z Ukrainy do udziału w IX Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa, w celu uzyskania wizy do Polski na 2 tygodnie przed wyjazdem (najpóźniej – w dniu 15 marca 2016 r.) muszą posiadać ważny paszport zagraniczny.


7. W przypadku braku ważnego paszportu zagranicznego we wskazanym dniu organizatorzy zastrzegają sobie prawo zamiany wytypowanych nagrodzonych laureatów, wyróżnionymi posiadającymi ważny paszport.

 

Warunki uczestnictwa
• ukończone 15 lat;


• przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich konkursach;


• przygotowanie repertuaru z zakresu literatury polskiej w języku polskim lub ukraińskim. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję (np. szkołę, ośrodek kultury, klub);


zgłoszenie odbywa się do dnia do dnia 10 marca 2016 r. poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA lub zgłoszenie telefoniczne.

Zgłoszenia przyjmują Sofia Muliar (tel. +38 0979874574) i Natalija Katrencikova (anata11@mail.ru)

 

Kategorie konkursu:
A. TURNIEJ RECYTATORSKI

1. Repertuar uczestników obejmuje 2 utwory poetyckie w całości lub fragmentach lub 1 utwór poetycki i fragment prozy z literatury polskiej prezentowane w języku polskim lub ukraińskim;


2. O jakiejkolwiek zmianie repertuaru na każdym z etapów konkursu uczestnicy muszą natychmiast poinformować organizatorów;


3. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 6 minut.


Uwaga: Przekroczenie limitu czasu przez wykonawcę może spowodować wyłączenie go z oceny przez Sąd Konkursowy.