Konkursy
  • Register

Mickiewicz konkurs regulamin

Działanie jest współfinansowane ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania «Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2015 r.»

 

 

 

REGULAMIN

ORGANIZATOR:
Podlaski Oddział Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» w Białymstoku

HONOROWY PATRONAT
Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Akademia Teatralna
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
Białostocki Teatr Lalek
Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu
«Fontis et Futura»
w Białymstoku

 

XXIV Konkurs Recytatorski im. A. Mickiewicza «KRESY 2015» jest imprezą otwartą dla wszystkich Polaków mieszkających poza granicami naszego państwa.

1. Organizatorem konkursu jest: Podlaski Oddział Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» w Białymstoku Adres Sekretariatu:
Podlaski Oddział Stowarzyszenia «Wspólnota Polska»,
15-089 Białystok,
ul. Kilińskiego 13,
tel./fax. 85 73-25-822,
e-mail: biuro@wspolnota-polska.bialvstok.pl

 

2. Konkurs poza granicami państwa organizowany jest przy współudziale organizacji polskich i polonijnych z:
Litwy – Polska Macierz Szkolna na Litwie, ul. Naugarduko 76, 2006 WILNO, tel. 33-32-25; Krystyna Dzierżyńska; e-mail: macierzszkolna@interia.pl.

 

Łotwy – Gimnazjum polskie w Daugawpils, ul. Varsavas iela 2, tel./fax 65451003, dyr. Halina Smulko, e-mail: dpolvsk@apollo.lv Białorusi Polska Macierz Szkolna, ul. Horodniczańska 40, Grodno, tel. 77 34 00, Teresa Kryszyń, e-mail: pms@tut.bv.

 

Ukrainy – Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, ul. Rynek 13/7, 290000 LWÓW, tel. 98-67-38, Teresa Dutkiewicz, e-mail: fopnu1@gmail.com.

 

Rosji – Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe POLONIA 191011 SANKT PETERSBURG; tel/fax 275 47 52 Czesław Błasik ; e-mail: polonia@polonia.sp.ru. Stowarzyszenie «Dom Polski» w Smoleńsku, 214 004 Smoleńsk ul. Nowo-Kijowska 3b/2 tel. 64 59 98, Rościsława Tymań, e-mail: smopol@rambler.ru.

 

Czech – Gimnazjum Polskie, CZESKI CIESZYN, ul. Havlickova 13, 737 01, Czeski Cieszyn, tel. +420 558 731 235, Władysław Kubień Mołdawii Dom Polski w Bielcach Str. Pacii 31 3100 Bielce, tel/fax224-13, dyr. Ewelina Maszarowa, e-mail: polonia@beltsv.md.

 

Rumunii – Dom Polski, 5800 SUCEAVA STR. ION VODA VITEAZUL Nr 5 tel. 520-355, Elżbieta Wieruszewska-Calistru Bułgarii Zespół Szkół przy Ambasadzie RP, 16800 SOFIA ul. Bitola 6, tel. 958-22-02, Wiesława Kumiega-Wataszka Estonii Związek Polaków w Estonii, ul. Kunniga 4, 10146 Tallin, tel. 631- 4694, Halina Kisłacz, e-mail: halina.kislats@mail.ee.

i innych krajów.


REGULAMIN
I
1. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego założeniom konkursu.

 

2. Konkurs realizowany jest w trzech etapach:
Etap I: eliminacje środowiskowe i miejskie, które powinny odbyć się do dnia 15.X.2015 r.

 

Etap II: eliminacje centralne, które powinny odbyć się do dnia 15.XI.2015 r.

 

Etap I i II odbywa się w kraju zamieszkania uczestników konkursu.

 

Etap III: XXIV Spotkania Laureatów «Kresy 2015», które odbędą się w Białymstoku w dniach 7-12.XII.2015

 

II
3. Uczestnicy konkursu występują w trzech kategoriach:
Kategoria I – dzieci do lat 12,

 

Kategoria II – dzieci i młodzież od 12 do 16 lat,

 

Kategoria III – młodzież od lat 16 i dorośli.

 

4. Konkurs dla uczestników kategorii I i II kończy się na etapie centralnym w kraju zamieszkania.

 

5. Laureaci III kategorii wiekowej z etapu II Konkursu biorą udział w XXIV Spotkaniach Laureatów «KRESY 2015» w Białymstoku.

 

6. Repertuar uczestników obejmuje 2 utwory pisarzy polskich w całości lub fragmentach (prozą lub wierszem). Łączny czas wykonania nie może przekraczać 5 minut.

 

7. Uczestnik nie może zmieniać repertuaru w trakcie trwania konkursu.

 

8. Uczestnik, który bierze udział w konkursie «Kresy» po raz kolejny, zobowiązany jest do zmiany repertuaru.

 

9. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci nagród: Grand Prix i I miejsca Finału Konkursu «Kresy» w Białymstoku.

 

10. Z przeglądów centralnych (II etap) organizowanych w krajach zamieszkania Jury zakwalifikuje recytatorów z kategorii III (młodzież od lat 16 i dorośli), na XXIV Białostockie Spotkania Laureatów, max. po 2 najlepszych wykonawców na listę podstawową i po 2 na listę rezerwowa. Recytatorzy z listy rezerwowej mogą być zaproszeni w kolejności zapisanej przez jury w wypadku, kiedy z przyczyn losowych zrezygnują z przyjazdu wykonawcy z listy podstawowej, lub w sytuacji, kiedy nie we wszystkich rejonach zostanie wykorzystany limit 2 miejsc. Karty zgłoszeń wybranych osób zostaną przekazane do biura « Wspólnoty Polskiej» w Białymstoku w terminie do 19 listopada 2015 r.

 

III
1. Prezentacje konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.

 

2. W skład jury wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji, kultury mowy, literatury, reżyserii.

 

3. W pracach jury eliminacji centralnych (etap II) organizowanych w kraju zamieszkania mogą brać udział jurorzy z Polski.

 

4. Jury oceniać będzie recytatorów według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów i możliwości wykonawcze recytatorów),

 

- interpretacja utworów,

 

- technika i wyrazistość wymowy,

 

- ogólny wyraz artystyczny.

 

5. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Jury wszystkich uczestników konkursu.

 

6. W jury eliminacji wszystkich stopni nie mogą brać udziału instruktorzy przygotowujący recytatorów biorących udział w konkursie.

 

7. Decyzja jury jest ostateczna.

 

W związku ze 160 rocznicą śmierci Adama Mickiewicza pragniemy zachęcić do zmierzenia się z tekstami naszego Wieszcza Narodowego. Nie jest to jednak wymóg regulaminowy.

 

IV
Najlepsi wykonawcy XXIV Spotkań Laureatów w Białymstoku otrzymują następujące nagrody i wyróżnienia:
- nagroda główna: - « GRAND PRIX KRESÓW 2015 «

- nagrodę za interpretację utworów Adama Mickiewicza.

- nagrodę publiczności,

- nagrody i wyróżnienia,

- nagrodę Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej w formie zaproszenia do udziału w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego