Konkursy
  • Register

Kielce

Osoby polskiego pochodzenia, które podejmą studia stacjonarne na świętokrzyskich publicznych i niepublicznych wyższych uczelniach w województwie świętokrzyskim będą miały szanse na stypendium.

 

W dniu 23 marca br. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia «Zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu».


Zgodnie z przyjętymi zasadami beneficjentami pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego mogą być Polacy oraz osoby polskiego pochodzenia ze Wschodu, w tym repatrianci, m.in. z następujących krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu, którzy podjęli jednolite studia stacjonarne lub studia stacjonarne I, II lub III stopnia na świętokrzyskich publicznych i niepublicznych wyższych uczelniach w województwie świętokrzyskim.


Wnioski, poprzez uczelnie, będą przyjmowane w dwóch terminach: październikowym i marcowym. Pomoc materialna będzie finansowana z budżetu województwa i corocznie określana przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.


Program będzie uruchomiony od nowego roku akademickiego.

 

Informacja o pomocy stypendialnej aktualnie dostępna jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/departamenty/departament-promocji-edukacji-kultury-sportu-i-turystyki/172-programy/44737-program-stypendialny-dla-mlodych-polakow-ze-wschodu.

 

MW

 

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1