Konkursy
  • Register

Logo wid

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza 30 osobową grupę nauczycieli przedmiotów ojczystych z Ukrainy do udziału w wizycie studyjnej połączonej z intensywnym kursem doskonalącym umiejętności metodyczne.

Wizyta studyjna odbędzie się w dniach 18.06.–11.07.2015 r. w Warszawie i jest organizowana w ramach projektu pt. «Kompleksowe wsparcie szkolnictwa polskiego na Ukrainie – doskonalenie nauczycieli», finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

W ramach wizyty studyjnej każdy uczestnik może liczyć na:


- warsztaty przygotowujące do pracy z dorosłymi, warsztaty dotyczące tworzenia projektów, doradztwa metodycznego, doskonalenia języka polskiego oraz warsztaty przygotowujące do tworzenia scenariuszy imprez szkolnych;


- stałą pomoc trenerów podczas zajęć w Warszawie, na Ukrainie. Pomoc «na odległość» przy tworzeniu scenariuszy warsztatów w ramach praktyki edukatorskiej, przy pisaniu pracy kwalifikacyjnej;


- zbiór potrzebnych do pracy edukatorskiej materiałów metodycznych i potrzebnej literatury;


- wymianę doświadczeń z polskimi placówkami doskonalącymi nauczycieli;


- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydanego przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego «Partner».

 

Zgłoszenia do udziału w wizycie studyjnej należy przesłać na mail: fundacja@wid.org.pl do dnia 05.06.2015 r.


Plan wizyty studyjnej oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.wid.org.pl

 

www.wid.org.pl