Konkursy
  • Register

w swiecie polszczyzny

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zaprasza do udziału w projekcie „W świecie polszczyzny”

 

Udział w projekcie to:

• Nauka praktycznego języka polskiego

• Integracja z Polonią z różnych krajów Europy Wschodniej i Azji

• Nawiązanie trwałych kontaktów ze studentami z Polski

• Udział w ciekawych spotkaniach i wydarzeniach

• Zwiedzanie Krakowa i Małopolski

• Możliwość poznania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

Termin: 4 – 26 lipca 2015 r.

 

Warunki uczestnictwa:

Wiek uczestników: 18-25 lat.

 

Kraj zamieszkania: Armenia, Azerbejdżan, Białorus, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina oraz Uzbekistan.

 

Pochodzenie: udokumentowane pochodzenie polskie wydane przez Кonsulat Rzeczypospolitej Polskiej lub Karta Polaka.

Koszt uczestnictwa: bezpłatnie.

 

W ramach projektu:

• Nauka praktycznego języka polskiego w wymiarze 90h lekcyjnych

• Wycieczki po Krakowie i Małopolsce

• Zajęcia integracyjne

• Wyżywienie

• Zakwaterowanie w Domu Studenckim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (pokoje dwu- i trzy- osobowe)

 

Koszty, ponoszone przez uczestników:

• Dojazd do Krakowa i z powrotem

• Wiza

• Ubezpieczenie na czas trwania projektu

 

Obowiązkowe dokumenty aplikacyjne:

• Karta zgłoszeniowa uczestnika

• Skan udokumentowanego pochodzenia polskiego wydanego przez Кonsulat Rzeczy-pospolitej Polskiej lub skan Karty Polaka

• Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

• Oświadczenie o wypełnieniu testu on-line

 

Kontakt:

adres e-mail – wswiecie@uek.krakow.pl strona www – www.uek.krakow.pl

 

W celu zgłoszenia do udziału w projekcie należy do 22 maja 2015 r. przesłać na podany adres e-mail obowiązkowe dokumenty aplikacyjne i wypełnić test z języka polskiego on-line!

w swiecie polszczyzny2