Konkursy
  • Register

polonijne spotkania

Biuro Edukacji Publicznej IPN organizuje konferencję dla nauczycieli i edukatorów pracujących poza granicami kraju, zajmujących się propagowaniem historii i kultury polskiej. Udział w konferencji jest bezpłatny.

W tym roku IX Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą odbędą się w dniach 29 czerwca – 10 lipca w okolicach Warszawy. Konferencja organizowana jest przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w ramach Programu Polonijnego BEP IPN.


Do udziału w Polonijnych Spotkaniach zapraszamy wyłącznie nauczycieli-praktyków oraz animatorów edukacyjnych – osoby uczące historii i języka polskiego w polskich szkołach, polskich klasach, szkołach parafialnych lub innych polskich placówkach edukacyjnych poza granicami kraju.


Celem kursu jest przede wszystkim wspieranie merytoryczne i metodyczne nauczania historii najnowszej poza granicami kraju. Podczas spotkania uczestnicy wysłuchają nie tylko wykładów, ale także wezmą udział w warsztatach. Tematyka wykładów skoncentrowana będzie wokół historii Polski lat 1939 – 1989, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiego Państwa Podziemnego oraz działalności antykomunistycznej po zakończeniu II wojny światowej; stosunków polsko-żydowskich oraz opozycji w PRL. Podczas warsztatów zaproponujemy sposoby pracy z różnymi tekstami kultury oraz grami edukacyjnymi. Pokażemy, jak samodzielnie tworzyć wystawy historyczne. Ważnym tematem tegorocznych Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą będzie uczenie historii małych dzieci.


Szczególnie zapraszamy młodych nauczycieli, zdobywających dopiero doświadczenie w nauczaniu historii najnowszej. Przy rekrutacji weźmiemy również pod uwagę opis scenariusza zajęć dotyczącego kształcenia patriotycznego.

 

Szczegółowy program kursu można znaleźć na stronie http://pamiec.pl/pa/edukacja/projekty-edukacyjne/ogolnopolskie/program-polonijny.


Kurs jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych o standardzie turystycznym.


Wypełnione i ręcznie podpisane zgłoszenia wraz z opisem prowadzonej działalności edukacyjnej (poświadczonym przez zwierzchnika) należy przesyłać do 10 maja 2015 r. pocztą elektroniczną na adres: olga.tuminska@ipn.gov.pl . Lista osób zakwalifikowanych na konferencję będzie znana do końca maja 2015 r.


Informacji na temat IX Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą udziela ich kierowniczka Olga Tumińska, tel. +48 22 5818818; e-mail: olga.tuminska@ipn.gov.pl.


Formularz zgłoszenia można pobrać tu: http://pamiec.pl/pa/edukacja/projekty-edukacyjne/ogolnopolskie/program-polonijny/14730,Rozpoczynamy-nabor-na-konferencje-IX-Polonijne-Spotkania-z-Historia-Najnowsza.html

 

pamiec.pl