Konkursy
  • Register

Recytatorski

Wydział Kultury Rady Miasta Łuck, Centrum Kultury w Lublinie, Towarzystwo Kultury Polskiej na Wołyniu im. Tadeusza Kościuszki ogłaszają VIII Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej  dla mieszkańców Ukrainy pod patronatem Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku Beaty Brzywczy, Mera Miasta Łuck Mykoły Romaniuka, Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka.

 

 

Założenia ogólne:

1. VІІІ Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej dla mieszkańców Ukrainy odbędzie się w Łucku w dniu 27 marca 2015 r. o godz. 14.00 czasu ukraińskiego. O miejscu prowadzenia konkursu zainteresowane osoby zostaną zawiadomione w późniejszym terminie. Konkurs jest imprezą otwartą, przeznaczona dla osób mieszkających na stałe lub czasowo na Ukrainie.

2. Celem konkursu jest propagowanie literatury polskiej na Ukrainie oraz integracja Polaków i Ukraińców, doskonalenie warsztatu artystycznego, konfrontacja dokonań twórczych.

3. Laureaci wytypowani podczas VІІІ Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej dla mieszkańców Ukrainy wezmą udział w VІІІ Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa, które odbędą się w dniach 17–19 kwietnia 2015 r. w Łucku*. O miejscu prowadzenia VІІІ Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa zainteresowane osoby zostaną zawiadomione w późniejszym terminie.

4. Laureaci VII Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa kwalifikowani są bezpośrednio do udziału w VIII Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa bez udziału w eliminacjach konkursowych

5. W razie prowadzenia VIII Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa w Polsce, laureatom delegowanym z Ukrainy organizatorzy zapewniają transport do Lublina i z powrotem oraz noclegi i wyżywienie w czasie pobytu w Polsce.

6. W razie prowadzenia VIII Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa w Lublinie, laureaci VIII Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej dla mieszkańców Ukrainy, w celu uzyskania wizy do Polski, muszą posiadać ważny paszport zagraniczny 2 tygodnie przed wyjazdem (najpóźniej – w dniu 3 kwietnia 2015 r.).

7. W przypadku braku ważnego paszportu zagranicznego we wskazanym dniu organizatorzy zastrzegają sobie prawo zamiany wytypowanych nagrodzonych laureatów, wyróżnionymi posiadającymi ważny paszport.

Warunki uczestnictwa:

  • ukończone 15 lat;
  • przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich konkursach;
  • przygotowanie repertuaru z zakresu literatury polskiej w języku polskim lub ukraińskim. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję (np. szkołę, ośrodek kultury, klub);
  • zgłoszenia są przyjmowane w terminie od 16 lutego po 24 marca 2014 r. poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA lub zgłoszenie telefoniczne(Kartę uczestnika można pobrać tu)
  • zgłoszenia przyjmują: Sofia Muliar (; +38 0991787532), Natalija Katrencikova (e-mail: anata11@mail.ru)

Wymagania do repertuaru i występu:

1. Repertuar uczestników obejmuje 2 utwory poetyckie lub prozowe w całości albo fragmentach, lub 1 utwór poetycki i fragment prozy z literatury polskiej prezentowane w języku polskim lub ukraińskim;

2. O jakiejkolwiek zmianie repertuaru na każdym z etapów konkursu uczestnicy muszą natychmiast poinformować organizatorów;

3. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 6 minut.

Uwaga: Przekroczenie limitu czasu przez wykonawcę może spowodować wyłączenie go z oceny przez Sąd Konkursowy.

* Zwracamy uwagę naszych czytelników na to, że tegoroczny finał odbędzie się w Łucku, a nie w Lublinie, jak to było w poprzednim roku. W przypadku zmiany miejsca prowadzenia finału, wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o tym najpóźniej 2 tygodnie przed VІІІ Polsko-Ukraińskimi Spotkaniami Mistrzów Słowa.