Konkursy
  • Register

Olimpiada

Jak co roku Komitet Główny Olimpiady Polonistycznej organizuje zawody dla uczniów szkół średnich w Polsce oraz poza jej granicami. Regulamin zawodów od kilku lat pozostaje bez zmian i znajduje się na stronie internetowej Komitetu Olimpiady.

 

Więcej informacji na temat zawodów znajdą Państwo na stronie
http://www.olijp.pl/?q=node/12

 

Termin Olimpiady dla uczestników z Łuckiego okręgu konsularnego zaplanowano na 14 lutego 2015 r. w KG RP w Łucku. Kartę zgłoszenia uczestnika Olimpiady należy wypełnić i odesłać na adres: swietlana.stelmaszczuk@msz.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 2 lutego br.