Konkursy
  • Register

eurostudia foto

Na bazie Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki w drugim semestrze 2014/2015 roku akademickiego rozpocznie działalność Szkoła Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Możliwe są studia na dwóch kierunkach: «Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych» i «Administracja europejska» (studia magisterskie). Studia trwają dwa lata (cztery semestry) i ukończą się otrzymaniem dyplomu Uniwersytetu Warszawskiego. Język nauczania – polski (kierunek «Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych») i angielski (kierunek «Administracja europejska»). Co najmniej połowa zajęć odbędzie się w Warszawie.


Informujemy także o tym, że zaznaczone kierunki na Uniwersytecie Warszawskim («Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych» – 120 miejsc, i «Administracja europejska» – 10 miejsc) wpisano na listę tych, na które zostanie zrealizowany nabór w ramach drugiego etapu programu stypendialnego Rządu RP «Polski Erasmus dla Ukrainy» na rok akademicki 2014/2015 (pismo MON Ukrainy z dnia 18.12.2014 nr 1/8-644). Aplikacje mogą składać kandydaci ze wszystkich regionów, którzy mają potwierdzenie o ukończeniu IV roku studiów. Komplet dokumentów należy wysłać na adres elektroniczny MON zgodnie z wymogami zawartymi w piśmie.


Zapraszamy studentów Waszej uczelni do udziału w tym programie. Wszyscy chętni na studia w Szkole Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego przy Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym imienia Łesi Ukrainki wypełniając podania na udział w programie stypendialnym Rządu Rzeczpospolitej Polskiej «Polski Erasmus dla Ukrainy» powinni podać nazwę polskiej uczelni – Uniwersytet Warszawski oraz wybrany kierunek.


Osoba do kontaktu: Fedoniuk S.W. +380332249272


 Szkoła Centrum Europejskiego
Uniwersytetu Warszawskiego przy
Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym
imienia Łesi Ukrainki

 

Źródło: eenu.edu.ua

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1