Konkursy
  • Register

konkursy

stypendia wschodnie

STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ UW
ogłasza Jubileuszowy XV-ty doroczny konkurs na
STYPENDIA WSCHODNIE

Виговський

KAPITUŁA NAGRODY IM. IWANA WYHOWSKIEGO
ogłasza nabór kandydatur do Nagrody Głównej i Staży Naukowych
NA ROK AKADEMICKI 2015/16

KIRKLAND PROGRAM1

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji
ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu na stypendia im. Lane'a Kirklanda do Polski w roku akademickim 2015/2016

 

eurostudia foto

Na bazie Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki w drugim semestrze 2014/2015 roku akademickiego rozpocznie działalność Szkoła Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Page1

Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uczelniach polskich w okresie od września 2015 r. do czerwca 2016 r.

 

 

 

 

WSZ

I. WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Szkoła przeznaczona jest dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli 25 roku życia (w wyjątkowych wypadkach więcej), przygotowujących prace magisterskie (dyplomowe) z zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, kulturoznawstwo, etnologia, geografia, prawo, ekonomia).

Page1.1

Do 18 stycznia 2015 r. trwa nabór do XII edycji programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej realizowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury.

konkurs poezji

Konkurs odbędzie się 22 listopada, w sobotę 2014 w Kowlu. Mogą w nim wystąpić soliści i zespoły amatorskie z Ukrainy i Polski.