Konkursy
  • Register

konkursy

Page1

Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uczelniach polskich w okresie od września 2015 r. do czerwca 2016 r.

 

 

 

 

WSZ

I. WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Szkoła przeznaczona jest dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli 25 roku życia (w wyjątkowych wypadkach więcej), przygotowujących prace magisterskie (dyplomowe) z zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, kulturoznawstwo, etnologia, geografia, prawo, ekonomia).

Page1.1

Do 18 stycznia 2015 r. trwa nabór do XII edycji programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej realizowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury.

konkurs poezji

Konkurs odbędzie się 22 listopada, w sobotę 2014 w Kowlu. Mogą w nim wystąpić soliści i zespoły amatorskie z Ukrainy i Polski.