Konkursy
  • Register

konkursy

Stypendium Banacha1W ramach programu oferowane są stypendia na bezpłatne studia II i III stopnia prowadzone w uczelniach publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictw wyższego (lista uczelni pod poniższym linkiem).

Gaude Polonia4

Program Stypendialny Gaude Polonia przeznaczony jest dla młodych twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowowschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy. Wysokość stypendium wynosi 3 500 zł miesięcznie.

Artes Liberales 2Fundacja Instytut Artes Liberales wspólnie z Open Society» organizują konkurs na otrzymanie grantu na prowadzenie badań na Wydziale «Artes Liberales» Uniwersytetu Warszawskiego.

 

dyktando info

Fundacja Wolność i Demokracja w ramach promocji nauki języka polskiego zaprasza do udziału w III edycji Ogólnoukraińskiego Dyktanda Języka Polskiego «Ja Piszę, Ty piszesz, My piszemy po polsku… Dyktando z języka polskiego na Ukrainie».

konkurs KIEWOrganizatorzy Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej 2016 zapraszają do zgłaszania projektów transgranicznych na konkurs organizowany przy Kongresie.

 

Ja i PolskaInteresujesz się Polską kulturą? Uczysz się polskiego? A może dopiero planujesz zacząć swoją przygodę z językiem polskim? Spróbuj swoich sił w konkursie «Ja a Polska»! Napisz o swoich przeżyciach, wrażeniach, wspomnieniach, związkach albo po prostu skojarzeniach związanych z Polską.

 

konkurs CKE RowneCentrum Kulturalno-Edukacyjne imienia Tomasza Oskara Sosnowskiego w Równem i Rówieńska Obwodowa Uniwersalna Biblioteka Naukowa zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie na pracę pisemną lub pracę plastyczną z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

 

Lubelszczyzna w legendachOrganizatorzy konkursu: Mariola Wesołowska-Lecka – nauczycielka języka polskiego i informatyki w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublinie, Barbara Wojtaś – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublinie, doradca metodyczny Miasta Lublin.

 

Kisielin cmentarz 1Członkowie Stowarzyszenia «Wołyń – Pamiętamy» w Kazimierzu Dolnym i Centrum Kulturalno-Edukacyjnego imienia Tomasza Oskara Sosnowskiego w Równem uporządkowali cmentarz katolicki (lata 1872–1943) w Kisielinie w łokaczyńskim rejonie obwodu wołyńskiego.

 

Polonijne spotkania 2016Trwa nabór na konferencję X Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą. W tym roku konferencja odbędzie się w dniach 3–15 lipca 2016r. w okolicach Warszawy. Spotkanie organizowane jest przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w ramach Programu Polonijnego BEP IPN.