Konkursy
  • Register

konkursy

W dniach 20–29 lipca w Wągrowcu odbędzie się XI Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej «Orle Gniazdo 2017».

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ma do zaoferowania dwa miejsca na studia stacjonarne, rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018 (na dowolnie wybrany przez kandydata kierunek studiów na UPWr) w ramach fundowanego Stypendium im. profesora Stanisława Tołpy.

31 marca – 1 kwietnia w Lublinie odbył się finał X Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej dla mieszkańców Ukrainy oraz ХІІ Ogólnopolskiego Konkursu Poezji i Prozy Ukraińskiej.

Młodzież z Ukrainy w wieku 18-20 lat, może składać wnioski na udział w międzynarodowym projekcie młodzieżowym «Historia zaczyna się w rodzinie...» – informuje portal «Історична правда».

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza nabór do XXVII Wschodniej Szkoły Letniej 2017. Szkoła odbywać się będzie w dniach 1–21 lipca 2017 r.

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12–18 lat. W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej wraz z opiekunami.

Z okazji Roku Kościuszki ogłoszonego przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej, świętowanego pod auspicjami UNESCO z okazji dwusetnej rocznicy śmierci Kościuszki, ogłoszono Międzynarodowy Konkurs «Kosciuszko Bicentenary».

Stypendium i Dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego, Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (1989–1993) przeznaczone są dla kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu

31 marca – 2 kwietnia 2017 r. w Brzuchowicach k. Lwowa odbędzie się IX Konkurs Wiedzy o Języku i Kulturze Polskiej «Znasz-li ten kraj?»

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (Fundator Programu) oraz Fundacja Liderzy Przemian (Administrator Programu) ogłaszają otwarty konkurs dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu na stypendia Kirkland Research w 2017 roku.