Konkursy
  • Register

konkursy

W Letniej Akademii organizowanej przez Stowarzyszenie «Wspólnota Polska» mogą wziąć udział osoby dorosłe pochodzenia polskiego.

Rozpoczął się nabór do XIX edycji programu stypendialnego Thesaurus Poloniae. Program adresowany jest do osób prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Polski i Europy Środkowej.

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza placówki oświatowe i organizacje polonijne na Ukrainie do udziału w projekcie «Dla Niepodległej».

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» z Kongresem Oświaty Polonijnej zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu «Polonijny Nauczyciel Roku».

Stypendia studenckie

Fundacja Wolność i Demokracja informuje o stypendiach dla czynnych nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje na ukraińskich polonistykach oraz dla naukowców.

Jan Miodek powiedział, że kiedy mówi się «polszczyzna» lub «język polski» zawsze dodaje się czasownik «chronić», «dbać» albo «troszczyć się». A przecież język nie ma być źródłem troski, ale przyjemności i radości.

W Krzemieńcu odbył się finał XVII Konkursu Recytatorskiego im. Juliusza Słowackiego. Wzięło w nim udział 33 uczniów Łuckiego Okręgu Konsularnego.

Szkoła Średnia nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie oraz Fundacja Dziedzictwo Kresowe w Warszawie ogłaszają XXV Jubileuszowy Konkurs «Maria Konopnicka – dzieciom i młodzieży».

Fundacja «Pomoc Polakom na Wschodzie» ogłosiła nabór wniosków stypendialnych na semestr wiosenny roku akademickiego 2017/2018 dla osób polskiego pochodzenia studiujących poza granicami Polski.

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaczął działać specjalny program przyjęć cudzoziemców na I rok studiów prowadzonych w językach polskim i angielskim w roku akademickim 2018/2019, podejmujących i odbywających kształcenie bez odpłatności i świadczeń stypendialnych.