Konkursy
  • Register

konkursy

Fundacja «Pomoc Polakom na Wschodzie» ogłasza nabór wniosków stypendialnych na semestr jesienny 2018/2019 dla osób polskiego pochodzenia studiujących poza granicami Polski.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Konsulacie powinny posiadać co najmniej prawo jazdy kategorii B, zgodnie z prawem ukraińskim.

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gaude Polonia na 2019 rok.

Trwa nabór wniosków o udział w Programie stypendialnym dla Polonii na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019.

Fundacja «Pomoc Polakom na Wschodzie» zaprasza osoby polskiego pochodzenia do udziału w konkursie «Opowiedz mi o Polsce». Zapraszamy do zapoznania się z tekstem ogłoszenia o konkursie.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków o udział w Programie stypendialnym dla Polonii na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019.

«Kręte drogi do Niepodległości Ojczyzny: 100 pytań na 100-lecie Niepodległości Polski» - pod taką nazwą w Towarzystwie Kultury Polskiej im. Władysława Reymonta w Równem odbył się konkurs wiedzy historycznej.

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza nauczycieli przedmiotów ojczystych z Ukrainy do udziału w szkoleniach z zakresu doskonalenia zawodowego i językowego.

Fundacja Impuls Rozwoju organizuje Konkurs Poezji pn. «Zainspirowani Dobrem» w Roku Ireny Sendlerowej. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 lipca.

W Konkursie im. Jerzego Giedroycia będą rozpatrywane prace licencjackie, magisterskie lub doktorskie poświęcone polskiej historii, współczesności Polski lub stosunkom polsko-ukraińskim, obronione na dowolnym uniwersytecie ukraińskim w roku akademickim 2017/2018 – informuje Ambasada RP w Kijowie.