Konkursy
  • Register

konkursy

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza naukowców z zagranicy do odbywania staży podoktoranckich w Polsce w ramach Programu im. Ulama obejmującego średniookresowe przyjazdy naukowców. Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ogłosiło nabór do XXXI Wschodniej Szkoły Letniej, która odbywać się będzie w 1–21 lipca 2021 r.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do udziału w Programie stypendialnym dla Polonii im. generała Władysława Andersa – studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na polskich uczelniach.

Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu zaprasza uczniów polskich szkół przy stowarzyszeniach kultury polskiej w Łuckim Okręgu Konsularnym do udziału w konkursie recytatorskim «Anioł Ognisty Wołynia».

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do trzeciej edycji programu «Polonista. Program stypendialny dla studentów i naukowców».

Konsulat Generalny RP w Łucku zaprasza uczniów klas 9, 10 i 11 uczących się języka polskiego w szkołach oraz przy towarzystwach polskich do wzięcia udziału w konkursie «III Triathlon intelektualny – kultura polska 1989–2020 oraz 30-lecie powstania Grupy Wyszehradzkiej».

Kancelaria Prezydenta RP ogłasza Konkurs Recytatorski «Słowem – Polska» skierowany do uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą.

Udział w konkursie na najpiękniejszą kartkę wielkanocną mogą wziąć dzieci i młodzież pochodzenia polskiego mieszkające na Ukrainie.

Dobiega końca luty, a to znaczy, że zbliżają się deadline’y zgłoszeń w kilku polskich programach stypendialnych. Mogą one zainteresować nie tylko naukowców, ale również managerów, działaczy kultury i NGO, dziennikarzy itd.

Departament Kultury Rady Miasta Łuck, Centrum Kultury w Lublinie i Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki ogłaszają XIV Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej dla mieszkańców Ukrainy w ramach Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa.