Home
 • Register
 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Dla podtrzymania tożsamości narodowej, postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski został ogłoszony Konkurs «Być Polakiem».

§ 2. Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Stowarzyszenie «Wspólnota Polska», Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Fundacja «Świat na Tak».

§ 3. Cele Konkursu:

  • Uświadomienie i umacnianie tożsamości narodowej.
  • Poznanie historii Polski splecionej z historią swojej rodziny.
  • Kultywowanie języka polskiego.
  • Określenie swojej roli jako Polaka w kraju zamieszkania.
  • Ukazanie bogactwa dwukulturowości.

 

2. Warunki uczestnictwa

 

§ 4. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski.

§ 5. Konkurs skierowany jest do osób w wieku 9-25 lat.

§ 6. Uczestnicy konkursu wybierają jeden z następujących tematów

I. Ballada o okaleczonym mieście - Powstanie Warszawskie 1944.

(np. Wspomnienia rodzinne, Rozmowa z Małym Powstańcem, Czas trudnych wyborów.)

II. Polskie drogi do wolności.

(np. Wojenne losy Polaków – Narvik, Tobruk, Monte Casino, Ku wolnej Polsce – działania niepodległościowe Polaków poza granicami kraju, Relacje świadków.

III. Polska moich marzeń.

§ 7. Formą prac konkursowych są:

  • prace pisemne w języku polskim np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych lub na podstawie materiałów archiwalnych m.in. prasy polonijnej, reportaży filmowych, itp; prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami;
  • multimedialne formy przekazu np. prezentacja, film, wywiad w polskiej wersji językowej lub zawierające polskie tłumaczenie.

§ 8

1. Prace pisemne (pliki z rozszerzeniem doc., docx., pdf.) nie mogą być dłuższe niż

10 000 znaków i przekraczać 4 stron formatu A4, pisanych czcionką 12. Należy używać polskich znaków. Można przesyłać prace starannie napisane ręcznie.

2. Prace multimedialne nie mogą być dłuższe niż 10 minut. Prace te mogą być przesłane w formatach .divx, .mov, .avi , .wmv, .mpeg, mp3, .mp4, .iphone, a prezentacje w formatach.ppt, .pptx i nie mogą przekraczać 20 slajdów.

§ 9. Sposób przesłania prac do Organizatora:

  • elektroniczny na adres bycpolakiem@swiatnatak.pl z podaniem w temacie maila imienia i nazwiska autora pracy oraz tytułu pracy
  • na płycie CD lub DVD, nośniku USB lub SD;
  • w formie papierowej

na adres: Fundacja «Świat na Tak» Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa z dopiskiem Konkurs «Być Polakiem».

§ 10. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Fundacji www.swiatnatak.pl. Prace nadesłane bez wypełnionego formularza nie zostaną zakwalifikowane do oceny przez Jury.

§ 11. Podstawowym kryterium formalnym przyjęcia pracy do Konkursu jest jej samodzielne napisanie lub wykonanie. Prace niesamodzielne nie będą oceniane. Niezbędne jest podanie źródeł, z których się korzysta.

Kryteria oceny prac:

  • zgodność z przesłaniem ideowym Konkursu;
  • walory edukacyjne;
  • walory artystyczne;
  • oryginalność pomysłów.

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę także:

  • zaangażowanie w przygotowanie pracy;
  • kreatywność;
  • poprawność językowa.

§ 12. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca 2014 r.

§ 13. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji pod koniec maja 2014 r.

§ 14. Nagrody w Konkursie:

  • pobyt edukacyjno - kulturalny w Polsce - lipiec 2014 r.;
  • nagrody rzeczowe;
  • dyplomy.

3. Postanowienia końcowe

§ 15. W przypadku publikacji prac konkursowych Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich skracania i redagowania, a także publikacji w całości lub we fragmentach w celach promocyjnych Konkursu.

§ 16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zmiany te zostaną umieszczone na stronie internetowej Fundacji «Świat na Tak».

§ 17. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Koordynator Konkursu «Być Polakiem”:

Maria Cholewa,

bycpolakiem@swiatnatak.pl,

tel. +48 22 629 35 75

Fundacja «Świat na Tak”,

Al. J. Ch. Szucha 27,

00-580 Warszawa

www.swiatnatak.pl

 

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1