Wiadomości
  • Register

Delegacja Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki odwiedziła Polskę. W dniach 18–19 listopada odbyła szereg spotkań z polskimi kolegami w celu nawiązania współpracy.

Informuje o tym dział polityki informacyjnej WUN imienia Łesi Ukrainki.

W skład delegacji weszli rektor Anatolij Cioś, prorektor ds. dydaktyki i rekrutacji Jurij Hromyk, prorektor ds. pracy naukowo-dydaktycznej oraz współpracy międzynarodowej Larysa Zasiekina i kierownik Katedry Teorii Literatury i Literatury Obcej Serhij Romanow.

18 listopada pracownicy WUN przebywali w Krakowie. Udało się tam osiągnąć porozumienie w sprawie współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Najpierw członkowie delegacji spotkali się z przedstawicielami Zakładu Studiów Polsko-Ukraińskich na czele z Alicją Nowak, rozmawiali o specyfice kształcenia studentów, przygotowaniu publikacji ukraińsko-polskich i prowadzeniu badań naukowych.

WUN pol uczelnie 3

Następnie odbyło się spotkanie z dziekanem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Pawłem Laidlerem oraz prodziekanem ds. dydaktycznych Ewą Trojnar, podczas którego rektor WUN Anatolij Cioś wyraził zainteresowanie współpracą z Wydziałem, m.in. w ramach programu «Podwójny dyplom».

Larysa Zasiekina zwróciła uwagę na możliwości współpracy w dziedzinie mobilności akademickiej i wspólnego udziału w konkursach i projektach międzynarodowych. Jurij Hromyk opowiedział o procesie edukacyjnym w WUN imienia Łesi Ukrainki, w szczególności o popularności polonistyki na tej uczelni.

Następnie delegacja WUN udała się na Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, z którym uczelnia niedawno podpisała umowę o współpracy.

19 listopada przedstawiciele WUN pojechali do Lublina, gdzie zapoznali się z działalnością Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Obydwie instytucje współpracują w ramach projektu «T&G 2.0».

WUN pol uczelnie 2

Ważne porozumienia o współpracy zostały osiągnięte z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej oraz Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji, a na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim doszło do podpisania umowy o współpracy obu uczelni.

WUN pol uczelnie 4

MW

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1