Wiadomości
  • Register

Kulturze Wołynia oraz najważniejszym postaciom, które ją tworzyły w okresie międzywojennym, a także rozwojowi regionu w tym czasie jest poświęcona książka krajoznawcy Oleksandra Kotysa «Na wschodzie Europy: międzywojenny rozkwit Wołynia».

Prezentację publikacji, która miała miejsce 19 listopada w Muzeum Ukraińskiej Sztuki Współczesnej Korsaków w Łucku, otworzyła Ella Jacuta, przewodnicząca zjednoczenia artystycznego «Stendal» oraz dyrektor wydawnictwa «Синя папка» (pol. «Niebieska Teczka»), w którym ujrzała światło dzienne książka Oleksandra Kotysa. Zaznaczyła, że publikacja opowiada «o kulturze i najważniejszych postaciach międzywojennego Wołynia, które przyczyniły się do rozwoju regionu».

Kotys prezentacja 1

«Jest to bardzo ciekawa książka, będąca efektem badań pana Oleksandra nad dziejami Łucka i Wołynia w okresie, kiedy aktywnie rozwijała się nie tylko infrastruktura, ale również kultura Wołynia. Dla nas jest istotne wspieranie takich projektów ważnych nie tylko dla łucczan, ale również dla wszystkich interesujących się Ukrainą. W tym okresie mieszkali tu przedstawiciele wielu narodowości, którzy przyczynili się do rozkwitu Wołynia» – powiedział Piotr Urbanowicz, attaché Konsulatu Generalnego RP w Łucku. Publikacja ukazała się przy wsparciu finansowym tej placówki dyplomatycznej.

Kotys prezentacja 3

Oleksandr Kotys opowiedział zebranym o pracy nad książką oraz o tematach, którym została poświęcona. «Było dla mnie ważne, aby pokazać, że tendencje mające miejsce na Wołyniu w okresie międzywojennym pozwalają na mówienie o nim w europejskim kontekście. Świadomie nie poruszam w swojej książce tematu konfliktów narodowościowych, wojny, cierpień i mordów. Uważam, że o tym powinni mówić fachowcy zajmujący się takimi zagadnieniami i mający do powiedzenia coś konstruktywnego» – podkreślił krajoznawca.

Książka opowiada m.in. o takich postaciach, jak nauczyciel i działacz społeczny Jakub Hoffman, fotografowie Henryk Poddębski oraz Jan Bułhak, działacz teatralny Mykoła Pewnyj, architekt i badacz architektury Leonid Masłow, reżyser Michał Waszyński, pisarz i działacz społeczny Aleksander Mardkowicz, poetka Zuzanna Ginczanka czy pisarz Józef Łobodowski.

Poszczególne rozdziały książki poświęcone są także wołyńskim towarzystwom krajoznawczym działającym w okresie międzywojennym, Muzeum Wołyńskiemu, ukraińskiej inteligencji, mleczarniom i cukierniom, rozbudowie miast i modernizmowi, o którym autor opowie więcej w swojej kolejnej książce.

Kotys prezentacja 2

Kotys prezentacja 4

Kotys prezentacja 5

Kotys prezentacja 6

Kotys prezentacja 7

Kotys prezentacja 8

Tekst i zdjęcia: Natalia DENYSIUK

CZYTAJ TAKŻE:

OLEKSANDR KOTYS: «MODERNIZM TO DUŻA CZĘŚĆ NASZEJ HISTORII I KULTURY»

NOWE KSIĄŻKI O WOŁYNIU

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1