Wiadomości
  • Register

Pierwsze lekcje języka polskiego przy Oddziale Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej w Beresteczku odbyły się w październiku 1996 r. Obecnie uczą się tu miejscowe dzieci oraz uczniowie z okolicznych wsi z obwodu wołyńskiego, lwowskiego i rówieńskiego.

24 października z okazji 25-lecia sobotnio-niedzielnej szkoły uczniowie SKP im. Ewy Felińskiej w Beresteczku otrzymali zestawy przyborów szkolnych przekazane przez Konsulat Generalny RP w Łucku. Od placówki dyplomatycznej organizacja otrzymała również głośniki niezbędne do lekcji rozwijających umiejętność słuchania oraz drukarkę z wbudowaną kopiarką i skanerem.

Z okazji jubileuszu uczniom podczas lekcji opowiedziano o Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej, które niedawno obchodziło 30-lecie, oraz o jego patronce, a 24 października zorganizowano konkurs poświęcony tej tematyce.

Oddział SKP im. Ewy Felińskiej w Beresteczku oficjalnie został otwarty w 1996 r. (działalność rozpoczął w 1995 r.). Już wkrótce zorganizowano tu pierwsze lekcje języka polskiego. Miejscowa szkoła І-ІІІ stopnia (obecnie Liceum w Beresteczku) bezpłatnie udostępniła Stowarzyszeniu klasę do prowadzenia zajęć w sobotę i niedzielę. W 2010 r. ta szkolna sala została wyremontowana dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

Języka polskiego najpierw uczyła tylko Halina Sokalska. Później ze względu na wzrost liczby uczniów pojawiło się zapotrzebowanie na rozszerzenie działalności szkoły. Jako wolontariuszki do organizacji dołączyły kierownik artystyczny dziecięcego zespołu «Wodohraj» Olena Czernysz oraz nauczycielka języka polskiego, historii i kultury Olena Kowalczuk.

W kolejnych okresach w szkole uczyła się różna liczba dzieci i dorosłych: od 65–70 do 75– 80 rocznie, co prawda w ciągu dwóch lat pandemii ta liczba nieco zmalała. Wielu absolwentów szkoły studiowało na uczelniach w Polsce, a także na Ukrainie, m.in. na polonistyce na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki.

Beresteczko 25 3

Beresteczko 25 4

Beresteczko 25 6

Tekst i zdjęcia: Halina SOKALSKA

P. S.: Oddział SKP im. Ewy Felińskiej w Beresteczku, uczniowie i nauczyciele szkoły wyrażają wdzięczność Konsulatowi Generalnemu RP w Łucku za wsparcie.