Wiadomości
  • Register

Cztery szkoły polskie z Ukrainy uczestniczą w bezpłatnych zdalnych warsztatach etnograficznych prowadzonych przez edukatorki ze Stowarzyszenia «Pracownia Etnograficzna» z Warszawy w ramach projektu «Etnografia dla młodej Polonii».

Stowarzyszenie «Pracownia Etnograficzna» z Warszawy w ramach projektu «Etnografia dla młodej Polonii» przez cały październik prowadzi bezpłatne zajęcia online dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół polonijnych na całym świecie. Celem projektu jest przybliżenie uczniom polskiej kultury. Proponowane zajęcia poświęcone są regionom etnograficznym, obrzędom i zwyczajom dorocznym, życiu codziennemu i sztuce ludowej oraz wiedzy o Warszawie.

Łącznie w ramach projektu ma się odbyć 10 warsztatów dla 100 uczniów. Do tej pory w zajęciach wzięły udział dzieci z czterech polskich organizacji z Ukrainy. Były to: Szkoła Polska przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Kowlu, Towarzystwo Kultury Polskiej «Sambor», Szkoła Języka Polskiego przy Polskim Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu oraz Polska Szkoła przy Towarzystwie Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu.

Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia związane z poznawaniem polskich regionów etnograficznych – Mazowsza, Kaszub i Kurpi. Chętnie wybierane są także tematy opowiadające o sztuce ludowej i życiu codziennym, np. «Cztery pory roku w kulturze ludowej», «Stroje ludowe» lub «Zabawy naszych babć i dziadków». Szkoły polskie wybierają także tematy o etnodizajnie, etnografii Wisły i o Warszawie. Do tej pory wszystkie spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycielek uczestniczących w spotkaniach.

Ważną ideą przyświecającą projektowi jest nauka poprzez zabawę – tańce, śpiewy, opowieści. Większość lekcji zakończona jest pracą plastyczną, do której uczestnicy we własnym zakresie przygotowują proste materiały według wcześniej podanej instrukcji. Prowadzące zajęcia wspólnie z dziećmi tańczyły, śpiewały po kaszubsku i kolorowały łowickie stroje. Z jesiennych liści tworzyły między innymi obrazki Rusałek, Południc i leśnych borowików.

Oprócz instytucji polskich na Ukrainie, w projekcie «Etnografia dla młodej Polonii» uczestniczyły Polska Szkoła Katolicka im. św. Ferdynanda w Chicago oraz Polska Szkoła w Glasgow.

Projekt «Etnografia dla młodej Polonii» realizowany jest z dotacji Stowarzyszenia Odra-Niemen pochodzącej ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach programu Pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2021.

warsztaty etnograficzne 3

Katarzyna KAMLER,
Stowarzyszenie «Pracownia Etnograficzna»