Wiadomości
  • Register

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Polskiej w Kowlu odbył się konkurs rysunkowy.

Konkurs zorganizowano w trzech kategoriach: «Szkoła w moich oczach», «Jesień w lasach, w parkach i w górach» oraz «Polska w moich oczach – miasta, krajobrazy i ludzie».

Rysunki oddali uczniowie z wszystkich grup – dzieci, młodzież i dorośli. Prace oceniało jury w składzie: Marianna Seroka, Gabriela Woźniak-Kowalik, Henryka Moczała, Piotr Kowalik i Wiesław Pisarski.

Wręczenie nagród nastąpiło 18 października. Laureatami zostali: Krystyna Żukowska, Sofia Syrotiuk, Liza Hursal, Denis Dworski, Makar Jakimczuk, Diana Nawrocka, Waleria Bogdan, Lesia Sawoniuk, Natalia Daniluk, Masza Mantyk i Irena Okseniuk.

Konkurs odbył się w ramach projektu «Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie» realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja, a finansowanego ze środków Kancelarii Premiera w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Kowel konkurs rys 2

Kowel konkurs rys 3

Kowel konkurs rys 4

Kowel konkurs rys 1

Wiesław PISARSKI,
nauczyciel języka polskiego skierowany do Kowla przez ORPEG