Wiadomości
  • Register

W celu prezentacji polskiego malarstwa Towarzystwo Kultury Polskiej w Równem zorganizowało konferencję naukowo-artystyczną «Wojciech Kossak – życie i obrazy».

Na konferencję, która odbyła się 13 października, licznie przybyli członkowie Towarzystwa, miłośnicy sztuki, mieszkańcy miasta, by zachwycać się genialnym artyzmem twórcy i zgłębić wiedzę o polskim malarzu.

Spośród ogromnego dorobku artystycznego Wojciecha Kossaka (około 2 tys. obrazów) organizatorzy wybrali reprodukcje dzieł o dziejach polskiego oręża: «Przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku w Krakowie», «Olszynka Grochowska», «Panorama Racławicka» i inne. Nie zabrakło «Marszałka Józefa Piłsudskiego na Kasztance», portretu zrobionego po zwycięskiej bitwie nad bolszewikami w 1920 r. Zgromadzeni oglądali również obrazy o tematyce rodzajowej m. in. «Wesele krakowskie», «Ułan i dziewczyna», «Gęsiarka». Były też piękne portrety i autoportrety. Wszystko w celu poznania i pielęgnacji własnych polskich korzeni.

Kossak Rowne 1

Kossak Rowne 2

Kossak Rowne 6

Najważniejsze wiadomości o życiu i obrazach, dużo ciekawych rzeczy o twórczości malarza, ciekawostki związane z powstawaniem obrazów przedstawiła Elżbieta Piotrowska, nauczycielka języka polskiego – znawca życia i twórczości Wojciecha Kossaka.

Wykład na temat «Życie i twórczość artystyczna Wojciecha Kossaka» wygłosiła Rusłana Szeretiuk, doktor habilitowany nauk historycznych. Historyk Walentyna Daniliczewa mówiła o stylu malarstwa Kossaka, jego sukcesach, nagrodach i odznaczeniach.

Konferencja była wzbogacona muzyką duetu smyczkowego «Con Amore», piosenkami w wykonaniu zespołu «Faustyna» oraz poezją, która ściśle łączyła się z obrazami.

Kossak Rowne 7

Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu «Wielka Polska Rodzina – wspólnie w imieniu Polski» realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja przy wsparciu finansowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach zadania publicznego «Polonia i Polacy za granicą 2021».

Kossak Rowne 3

Kossak Rowne 4

Kossak Rowne 5

Elżbieta PIOTROWSKA,
nauczycielka języka polskiego skierowana do Równego przez ORPEG
Fot. Natalia JAWORSKA