Wiadomości
  • Register

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza szkoły polonijne i organizacje polskie z Ukrainy, Litwy i Łotwy do udziału w on-line lekcjach żywej historii z okazji obchodów 400. rocznicy wiktorii chocimskiej «U boku Chodkiewicza».

Fundacja planuje zorganizować 20 lekcji dla 20 organizacji polonijnych. Zajęcia będą odbywały się w październiku-listopadzie na platformie ZOOM. W jednej lekcji bierze udział jedna placówka szkoła/ organizacja polonijna zapewniając udział minimum 20 uczestników lekcji.

Każda lekcja trwać będzie trwać 90 minut i prowadzona będzie przez dwóch edukatorów, doświadczonych rekonstruktorów historycznych. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną repliki strojów, broni i wyposażenia wykorzystywane przez żołnierzy walczących pod Chocimiem, w tym żupany, delie, wamsy, szyszaki, kirysy, szable, pistolety, muszkiety itd.

Aby zapisać szkołę sobotnią/ punkt nauczania przy organizacji polonijnej/ do udziału w projekcie należy wypełnić formularz, zaznaczając podane przez siebie dane na kolor żółty.

Po zaakceptowaniu terminu przez prowadzących, Fundacja potwierdzi możliwość realizacji lekcji w danym terminie i wyśle link do spotkania na zoomie. Potwierdzona przez organizatorów lekcja w tabelce będzie wyświetlać się kolorem zielonym.

W bitwie chocimskiej w 1621 r. wojska Rzeczpospolitej pokonały przeważające siły Imperium Osmańskiego i zagwarantowały sobie pokój na blisko 50 lat. Siły Rzeczpospolitej składały się z przedstawicieli wielu narodów – Polaków, Litwinów czy przodków współczesnych Ukraińców (Kozaków zaporoskich). Wydarzenie to jest niezwykle jasnym elementem naszej wspólnej historii. Zwycięstwo to odbiło się szerokim echem w Europie – łącznie z ustanowieniem święta przez ówczesnego papieża oraz chorwackim poematem narodowym «Osman».

Działanie jest realizowane w ramach projektu «Pod chorągwią Rzeczpospolitej w 400- lecie Chocimskiej wiktorii». Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.

Źródło: wid.org.pl