Wiadomości
  • Register

W sobotę, 18 września, w Łucku miał miejsce międzynarodowy finał XV Ogólnopolskiego Konkursu Poezji i Prozy Ukraińskiej oraz XIII/XIV Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej dla Mieszkańców Ukrainy. 

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa. Jego miastami-gospodarzami są na zmianę Lublin i Łuck.

W konkursie wystąpiło 15 uczestników, była wśród nich zarówno młodzież jak i osoby dorosłe. Recytowali utwory polskich poetów w języku polskim, a w także w przekładzie ukraińskim. Całą uroczystą galę prowadziła Sofia Muliar.

Na początku zebranych przywitała konsul Anna Babiak-Owad z Konsulatu Generalnego RP w Łucku. Życzyła wszystkim odniesienia sukcesu, zwróciła również uwagę, że w dzisiejszych czasach nie przywiązujemy właściwej uwagi do wypowiadanych przez nas słów.

«Do wypowiadanego słowa nie przywiązujemy dziś takiej uwagi jak kiedyś. Nasze spotkanie jest też po to, by głębiej zastanowić się nad deklamowanymi przez uczestników konkursu słowami, zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Żyjemy w takim czasie, że dzisiaj słowa mogą ranić, przynosić smutek. Chciałabym więc, by słowa dzisiaj wypowiadane nie raniły, nie brzmiały groźnie, ale przynosiły radość i nadzieję, były dobrym przekazem dla świata i łączyły ludzi» - powiedziała konsul Anna Babiak-Owad.

Z kolei głos zabrała Nina Poremska, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej imienia Tadeusza Kościuszki. Podziękowała wszystkim za udział w konkursie, którego organizacja w czasie pandemii nie była łatwa. Zaznaczyła, że takie spotkania mają ogromne znaczenie dla pielęgnowania polskiej kultury i jej popularyzacji wśród mieszkańców Ukrainy. «Dziękuję wam, że mimo pandemii uczycie się polskich wierszy, polskiej prozy i z nami się nimi dzielicie. Słowa uznania należą się także waszym nauczycielom i opiekunom, którzy poświęcili swój czas na ten konkurs» - dodała.

Następnie sala Pałacu Kultury została oddana we władanie recytatorów. Każdy, niezależnie od wieku, chciał wypaść jak najlepiej i pokazać pełnię swoich możliwości. Oczywiście w grę wchodził także stres związany z występem na dużej scenie, przed kompetentnym i doświadczonym jury. Wszyscy wspaniale poradzili sobie z tym wyzwaniem. Największym powodzeniem cieszyły się utwory Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Czesława Miłosza, Adama Mickiewicza, Marii Konopnickiej i Karola Wojtyły (papieża Jana Pawła II).

declamatio 1

declamatio 2

Jury (w składzie: Anżelika Janowiec, Rymma Redczuk, Oksana Tarasiuk, Oksana Kramar i Halina Każan) zostało postawione przed bardzo trudnym zadaniem, ponieważ poziom występów uczestników był bardzo wyrównany. Gdy młodzi artyści i ich opiekunowie udali się na obiad, jurorzy rozpoczęli swoją odpowiedzialną pracę. W końcu jury ogłosiło wyniki konkursu w trzech kategoriach.

Nagrodę publiczności otrzymali Bogdan Kuryło i Anastasija Mychalczuk, nagrodę kolegium opiekunów/nauczycieli przyznano Wiktorii Jefimczuk, zaś nagrodą jury podzieliły się Olena Cichocka i Oleksandra Parijczuk (wszyscy nagrodzeni pochodzą z Łucka).

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom, a zwycięzcy także nagrody rzeczowe i finansowe. Nagrody i dyplomy wręczali zarówno członkowie jury, jak i konsul Anna Babiak-Owad. Zwycięzcom, ale też wszystkim biorącym udział w konkursie, serdecznie gratulujemy!

Na koniec zgromadzonych pożegnała prezes TKP im. Tadeusza Kościuszki Nina Poremska, dziękując za duży wkład pracy uczestnikom, członkom jury i organizatorom, a Łuckiej Radzie Miejskiej i Konsulatowi Generalnemu RP w Łucku za wsparcie, bez którego przeprowadzenie tego wydarzenia nie byłoby możliwe.

declamatio 3

declamatio 4

declamatio 5

Organizatorami spotkania byli: Departament Kultury Łuckiej Rady Miasta, Centrum Kultury w Lublinie oraz Towarzystwo Kultury Polskiej imienia Tadeusza Kościuszki. Patronat nad konkursem objęli: Łucka Rada Miasta, Prezydent miasta Lublin i Konsul Generalny RP w Łucku. Patronem medialnym była gazeta «Monitor Wołyński».

declamatio 6

declamatio 7

Piotr Kowalik, 
nauczyciel skierowany do Łucka przez ORPEG

CZYTAJ TAKŻE:

W LUBLINIE ZMAGALI SIĘ RECYTATORZY