Wiadomości
  • Register

Po raz ósmy odbyło się w Łucku Ogólnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego «Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku».

Tegoroczny konkurs miał miejsce na Wydziale Filologii i Dziennikarstwa Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki. Należy zauważyć, że podobne wydarzenia kulturalne i edukacyjne odbywają się tutaj regularnie, ponieważ na uczelni aktywnie działa Katedra Polonistyki i Przekładu.

Tematem VIII ogólnoukraińskiego dyktanda była postać Stanisława Lema – lwowiaka, jednego z najsłynniejszych pisarzy science fiction na świecie, którego dzieła zostały przetłumaczone na ponad 40 języków. Senat i Sejm RP wybrał Stanisława Lema jednym z patronów 2021 r., ponieważ 12 września 2021 r. minęło dokładnie 100 lat od jego urodzin.

W ubiegłym roku, ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, uczestnicy wykonywali konkursowe zadania na świeżym powietrzu, na stadionie uczelni, a w tym roku dyktando odbyło się ponownie w tradycyjnej formie. W sumie wzięło w nim udział 106 osób, wszyscy są mieszkańcami Łucka.

Na początku uczestników przywitali organizatorzy wydarzenia: konsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Teresa Chruszcz oraz Switłana Zińczuk, prezes Wołyńskiego Zjednoczenia Nauczycieli Polonistów na Ukrainie im. Gabrieli Zapolskiej. Tekst dyktanda odczytał Piotr Kowalik, nauczyciel skierowany na Ukrainę przez ORPEG.

dyktando 1

 dyktando 2

 dyktando 3

 dyktando 4

 dyktando 5

 dyktando 6

 dyktando 7

 dyktando 8

 dyktando 9

 dyktando 10

 dyktando 11

Sprawdzenie prac zajęło komisji ponad dwie godziny. Mistrzem w młodszej kategorii kategorii (12-18 lat) została Aleksandra Szwek, a wicemistrzami – Wiktoria Bartoszuk oraz Iwan Poliszczuk. W kategorii dorosłych zwyciężyli Waleria Melnyk, Karina Dudaj oraz Karina Moteracka. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe. Tradycyjnie najmłodszy i najstarszy uczestnicy konkursu również otrzymali nagrody. Najbardziej doświadczoną uczestniczką dyktanda została Olga Kałaszewa (72 lata), a najmłodszy uczestnik, Jan Krysztal, skończył 9 lat. Uczęszcza do czwartej klasy i uczy się języka polskiego w rodzinnym domu. Wszyscy uczestnicy dyktanda otrzymali dyplomy.

Dyktando zostało zorganizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu «Biało-czerwone ABC. Wsparcie rozwoju polskojęzycznej edukacji na Ukrainie», a sfinansowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów RP w ramach zadania publicznego «Polonia i Polacy za granicą 2021».

dyktando 12

 dyktando 13

 dyktando 14

 dyktando 15

 dyktando 16

Tekst i zdjęcia: Anatol Olich