Wiadomości
  • Register

Członkowie polskich organizacji działających na Tarnopolszczyźnie omówili z delegacją Polskiej Fundacji Narodowej oraz Mazowieckiego Kuratorium Oświaty pomysły na współpracę w zakresie edukacji.

Polska delegacja przybyła na Ukrainę w celu zapoznania się z problemami, z którymi borykają się polskie organizacje na Ukrainie, oraz zapoczątkowania współpracy w zakresie oświaty.

W jej skład weszli Cezary Jurkiewicz, Leszek Sieluk oraz Rafał Feldo z Polskiej Fundacji Narodowej, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michalska oraz I Mazowiecki Wicekurator Oświaty Dorota Skrypek, a także wolontariuszka warszawskich struktur kościelnych Agnieszka Skowrońska.

15 września delegacja zawitała do Polskiego Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu, gdzie spotkała się z Piotrem Fryzem oraz Haliną Witiak z tej organizacji, nauczycielką Marianną Seroką skierowaną do Tarnopola przez ORPEG, Danutą Grabową z Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa w Starym Skałacie, Ludmyłą Suchą z Ukraińsko-Polskiego Towarzystwa «Orzeł Biały» w Borszczowie, Natalią Iwanciw z Centrum Kultury i Języka Polskiego w Czortkowie, Piotrem Bajdeckim z Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa «Zbaraż», Maryną Wojnową Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu oraz z Bożeną Pająk i Teresą Szefler, nauczycielami ORPEG reprezentującymi na spotkaniu Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu.

Podobne spotkania z kierownictwem organizacji polskiej mniejszości na Ukrainie odbyły się wcześniej także w Równem i Łucku.

FN Tarnopol 2

FN Tarnopol 1

FN Tarnopol 3

Tekst i zdjęcia: Ałła FLISSAK,
Polskie Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu